Завідувач кафедри

Кучер Маргарита Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

Викладає дисципліни економічного, управлінського та технічного спрямування. Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації понад 30 років. Авторка понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі навчальних посібників, монографій, статей у фахових наукових виданнях України та зарубіжних виданнях тощо. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Виступала керівником та виконавцем науково-дослідних робіт. Виступає членкинею редакційних колегій двох наукових журналів. Здійснює наукове консультування підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у сфері туризму та готельно-ресторанної справи. Членкиня професійних та громадських об’єднань у сфері туризму та готельно-ресторанної справи.

 

 


Image
 

Кафедра є випусковою. Готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З 2023 року здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Туризм і рекреація» спеціальності «Туризм і рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

На випусковій кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи працюють доктори та кандидати наук, а також представники від роботодавців.

Перелік замовників та стейкголдерів освітнього процесу:

  • державні структури, відомства, установи та їх підрозділи;
  • підприємства готельного бізнесу;
  • підприємства ресторанного бізнесу;
  • підприємства туристичного бізнесу (туристичні компанії, туристичні агенства, туристичні оператори тощо);
  • громадські організації;
  • інші структури, які здійснюють діяльність у сфері обслуговування тощо.


Сторінка кафедри у мережі Facebook

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 143, 306, 307

тел. (056) 756-05-60, (097) 261-82-96, (050) 021-04-05

E-mail: umsf.tourism.grs@gmail.com, ritakucher@ukr.net

 

Новини кафедри