Завідуюча кафедрою обліку, аудиту, аналізу і оподаткування
Вакульчик Олена Михайлівна
Доктор економічних наук, професор
Image

Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування є випусковою за спеціальністю:

«Облік і оподаткування»:

 • за денною формою навчання (освітній рівень «Бакалавр);
 • за заочною формою навчання (освітній рівень «Магістр»).

Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування налічує 6 викладачів, серед яких – два доктори економічних наук, 4 кандидати наук.

Викладачі кафедри мають практичний досвід роботи на посадах аудитора, бухгалтера, головного бухгалтера, оцінювача нерухомості та бізнесу, фінансового аналітика, бізнес-тренера за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів і аудиторів.

Перелік стейкхолдерів, які співпрацюють з кафедрою:

 • Державна митна служба України
 • Державна податкова служба України;
 • Державна аудиторська служба (Східний офіс);
 • аудиторські фірми («Каупервуд», «КОНКОРД-ПРОФІТ», «Інсайдер», «Фінактив Гупп» та ін.);
 • міжнародна аудиторська компанія великої четвірки «PwC»;
 • підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
 • підприємства різних видів економічної діяльності.

Контакти:

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, навч. корп. № 1, каб. 405, 406, тел.: (056) 756-05-61.

Сторінка кафедри у Facebook: ttps://www.facebook.com/accountingandaudit/

Переваги спеціальності

Перевагою освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» є її універсальність та автономність. Випускники можуть працювати як штатними працівниками, так і створювати власний бізнес, працювати фрілансерами, а також успішно адаптуватись для працевлаштування в іноземних фірмах за фахом.

Основні посади, які можуть займати фахівці з обліку і оподаткування:

бухгалтер; головний бухгалтер; фінансовий аналітик; фінансовий директор; незалежний аудитор; внутрішній аудитор; державний аудитор; ревізор; митний брокер; інспектор податкової та митної служби.

 

Фахівці з обліку і оподаткування забезпечують:

–        облік та контроль за фінансово-господарською діяльністю;

–        інформаційно-аналітичну обґрунтованість управлінських рішень;

–        аналіз фінансового стану та ефективності діяльності;

–        оптимізацію та правильність нарахування і сплати податків;

–        фінансові прогнози та стратегічний економічний аналіз;

–        контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

–        аудит фінансової звітності та ефективності діяльності.

Наші партнери

 • Східний офіс Державної аудиторської служби України;
 • Громадська організація “Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів” (УАСБА)
 • ТОВ Аудиторська фірма «Каупервуд»; 
 • ТОВ Аудиторська фірма «Інсайдер»;
 • ТОВ Аудиторська фірма «ФІНЕМ-КОНСАЛТИНГ»
 • ТОВ Аудиторська компанія «КОНКОРД-АВАНТАЖ» 
 • ТОВ Аудиторська компанія «Конкорд-Профіт»
 • ТОВ  Аудиторська фірма «ФІНАКТИВ ГРУПП»
 • ТОВ Лабораторія консалтингу «Елькон»;
 • ТОВ «ТРЕЙД-СЕРВІС ГК»
 • ТОВ “Про Текнолоджі”
 • ТОВ «АБ-Центр»
 • ТОВ «АБ-Центр»
 • ФОП Латиш Оксана Євгенівна