Декан факультету

Корнєєв Максим Валерійович

доктор економічних наук, професор

Положення про факультет інноваційних технологій

Підготовку забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких: доктори наук і професори, кандидати наук і доценти, старші викладачі та викладачі.

У складі факультету:
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАФЕДРА КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
 НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Image
На факультеті здійснюється підготовка за денною та заочною формами навчання за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями:  

 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 125 Кібербезпека 
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 275 Транспортні технології

Кількість здобувачів вищої освіти на факультеті нині становить майже 1400 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й гармонійно розвиватися
Особлива увага на факультеті приділяється створенню умов для всебічного розвитку студентів, реалізації їх творчих здібностей.
Здобувачі вищої освіти факультету беруть активну участь у роботі наукових гуртків, діючих на кафедрах факультету, у роботі Студентського наукового товариства, у науково-дослідній діяльності - всіляких регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, за результатами яких публікують свої статті в наукових виданнях, а також у культурно-масовому та спортивному житті.

Факультет інноваційних технологій - це:
 • широко профільна та практична освіта, адаптованість освітнього процесу до вимог сучасного ринку праці, гнучкі навчальні програми;
 • можливість проходження навчальних, виробничих та переддипломної практик у структурних підрозділах державних органів влади (митниці, ДФС, державних обласних адміністраціях тощо), компаніях, що надають митно-брокерські, логістичні та транспортно-експедиторські послуги, небанківських фінансово-кредитних установах та банках, відділах обробки інформації підприємств різних форм власності; фірмах, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення; фірмах, що є провайдерами послуг Інтернет; фірмах, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення, закладах готельно-ресторанного господарства країн світу;
 • можливість стажувань за кордоном (Болгарія, Корея; Польща, Німеччина, Бразилія, Італія тощо); 
 • участь у програмах академічної мобільності;
 • додаткова можливість вивчення іноземних мов на базі Українсько-Бразильського центру, Українсько-Арабського центру, Українсько-Болгарського бізнес центру, Українсько-Польського центру, Українсько-корейського центру, Українсько-Азербайджанського центру, Українсько-Грузинського центру, Українсько-Індійського центру, які діють при Університеті;
 • можливість участі у семінарах та тренінгах у сфері обслуговування (готельно-ресторанного бізнесу), ІТ-програмування та Net-технологій, Web-технологій та Web-дизайну, транспортних систем та інтеграції України в міжнародну транспортну систему, ділових комунікацій, комп’ютерних технологій, правових та соціальних аспектів захисту інформації та криптографії, економіки та бізнесу, менеджменту у сфері інформаційної безпеки, фінансів, права. 
Контакти: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб.148 (декан), 149; тел. (056)756-05-97;