Основні завдання функції:
  • Проведення щорічних моніторингових досліджень (опитувань, анкетувань, фокус-груп тощо) стейкхолдерів Університету з питань якості освітнього процесу та регулярне оприлюднення їх результатів;
  • Організація роботи ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої освіти;
  • Сприяння підвищенню професійної майстерності професорсько-викладацького складу ЗВО, планування  та оцінка ефективності планів підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету та;
  • Оцінювання рівня публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
  • Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
  • Сприяння акредитації освітніх програм Університету;
  • Розробка запобіжних заходів щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету.

Загальна інформація

Про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками освітнього процесу, які забезпечують освітній процес на відповідних рівнях вищої освіти та за освітніми програми, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідних рівнях вищої освіти


Найменування показника

Кількість

 (осіб)

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних  та наукових працівників

257

Кількість науково-педагогічних, педагогічних  та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи


з них кількість:

  • Докторів наук або професорів
  • Кандидатів наук або доцентів

249
51

132


qualitydeptucf@gmail.com

Рейтингове оцінювання НПП 2020
Рейтингове оцінювання НПП 2021
Рейтингове оцінювання НПП 2022
Рейтингове оцінювання НПП 2023
Опитування

Відповідно до “Положення про опитування здобувачів вищої освіти Університету митної справи та фінансів”, анкетування студентів щодо якості освітнього процесу проводиться двічі на рік для покращення якості освітньої діяльності за відповідними освітніми програмами.

У рамках Тижня академічної доброчесності у 2-му семестрі 2023-2024 н.р.було проведено анонімне опитування здобувачів вищої освіти УМСФ щодо дотримання принципів академічної доброчесності. Із результатами можна ознайомитися за  
посиланням.

 

Наприкінці 1-го семестру 2023-2024 н. р. було проведено анонімне опитування здобувачів щодо якості освітніх програм та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:

Здобувачі 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 

Здобувачі 2 (магістерського) рівня вищої освіти:


 

У 1-му семестрі 2023-2024 н.р. були проведені опитування, з результатами яких можна ознайомитися за посиланнями:

Наприкінці 2-го семестру 2022-2023 н. р. було проведено анонімне опитування здобувачів щодо якості освітніх програм та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:

Здобувачі 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 

Здобувачі 2 (магістерського) рівня вищої освіти:

У 2-му семестрі 2022-2023 н. р.  було проведено анонімне опитування науково-педагогічних працівників УМСФ щодо якості ОП та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланням

 

Наприкінці 1-го семестру 2022-2023 н. р. було проведено анонімне опитування здобувачів щодо якості освітніх програм та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:
Здобувачі 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Здобувачі 2 (освітньо-магістерського) рівня вищої освіти
Здобувачі 3 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

У 1-му семестрі 2022-2023 н.р. були проведені опитування, з результатами яких можна ознайомитися за посиланнями:

У 2-му семестрі 2021-2022 н. р.  було проведено анонімні опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:
  Здобувачі 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Здобувачі 2 (освітньо-магістерського) рівня вищої освіти

У 2-му семестрі 2021-2022 н. р.  було проведено анонімні 
Опитування викладачів щодо якості освітнього процесу
У 1-му семестрі 2021-2022 н. р.  було проведено анонімне опитування здобувачів щодо якості освітніх програм та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Бакалавр”:
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Магістр”:

Випускники

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Доктор філософії”

У 1-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімне опитування здобувачів вищої освіти “Викладач очима студентів”. Із результатами можна ознайомитися за 
посилання

У 2-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімні опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:
 Здобувачі 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти:
У 2-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімне опитування науково-педагогічних працівників УМСФ щодо якості ОП та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями

На початку 2021-2022 н.р. проводяться опитування, з попередніми результатами яких можна ознайомитися за
 посиланнями:

Наприкінці 1-го семестру 2021-2022 н. р. було проведено анонімне опитування здобувачів щодо якості освітніх програм та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:
Здобувачі 1 (бакалаврького) рівня вищої освіти:
 

Наші партнери

Client 1

Новини