Рада молодих учених УМСФ

Голова Ради молодих учених УМСФ Бондаревська Ксенія Валентинівна

Заступник голови Ради молодих учених УМСФ Легеза Євген Олександрович

Положення про РМУ

Рада молодих учених УМСФ (РМУ) є колегіальним органом системи громадського самоврядування УМСФ.

РМВ діє згідно з чинним законодавством, Статутом Університету митної справи та фінансів та Положенням про РМУ.

У роботі Ради молодих учених УМСФ беруть участь молоді вчені віком до 35 років (для докторантів, докторів наук – до 40 років), які навчаються та/або працюють в УМСФ.

Метою діяльності РМУ є захист прав, інтересів молодих учених, які навчаються та/або працюють в УМСФ, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, а також всебічне сприяння науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих учених. 

РМУ УМСФ діє за принципами:

 - свободи наукової творчості;

 - добровільності, колегіальності, відкритості; 

- самоврядування; 

- публічності та гласності у роботі;

 - рівноправності усіх її членів. 

Відповідно до своєї мети та принципів діяльності РМУ УМСФ: 

− приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність;

 − проводить організаційні, наукові та освітні заходи; 

− популяризує наукову діяльність серед молоді; 

− підтримує талановитих дослідників серед молодих учених, надає їм всебічну допомогу для ефективної науково-дослідної роботи; 

− представляє інтереси молодих учених перед адміністрацією УМСФ та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

− сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 

− сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; 

− сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих учених; 

− сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 

− взаємодіє з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України та Радою молодих учених Дніпропетровської області; 

− сприяє встановленню тісних зв’язків між старшими та молодшими поколіннями вчених, забезпечує спадкоємність у науковій діяльності. 

РМУ УМСФ має право: 

– на представництво своїх членів у Вченій раді УМСФ; 

– виступати із ініціативами щодо наукового і громадського життя, які стосуються молодих учених УМСФ;

– вносити рекомендації та пропозиції з питань науково-педагогічної та соціальної діяльності молодих учених керівництву УМСФ;

 – рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на здобуття регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, стипендій тощо; 

– брати участь у регіональних, національних та міжнародних проєктах, конкурсах та програмах;

 – організовувати центри ділового співробітництва, лекторії, семінари, виставки, конкурси тощо; 

– здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого розвитку УМСФ, яка не суперечить нормам чинного законодавства.

Новини наукової діяльності