Склад приймальної комісії УМСФ

БОЧАРОВ Дмитро Олександрович – ректор, голова приймальної комісії;

ЧЕНЦОВ Віктор Васильович − перший проректор, заступник голови;

ГАРМАШ Євген Васильович – проректор з навчальної роботи, заступник голови;

ТАРАНЕНКО Вікторія Євгенівна – завідувачка кафедри соціального забезпечення та податкової політики, відповідальний секретар;

АЛЕКСАНДРЮК Тетяна Юріївна – старший викладач кафедри соціального забезпечення та податкової політики, заступник відповідального секретаря;

КУЗЬМЕНКО Альбіна Ігорівна – в.о. завідувача кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики, заступник відповідального секретаря; 

НЕБАБА Наталія Олександрівна – професор кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій, заступник відповідального секретаря;

КУЗЕМКО Наталія Валеріївна – методист І категорії навчально-методичного відділу забезпечення якості освіти та акредитації, заступник відповідального секретаря;

ШЕВЧЕНКО Наталія Іванівна – доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, заступник відповідального секретаря;

ОГДАНСЬКИЙ Кирило Миколайович – доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, заступник відповідального секретаря;

УЛЬЯНОВСЬКА Юлія Вікторівна – завідувачка кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, заступник відповідального секретаря;

ТОПОЛЕНКО Надія Михайлівна – доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, заступник відповідального секретаря;

КОНОВАЛОВА Олена Володимирівна – провідний фахівець кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, заступник відповідального секретаря; 

ПАВЛОВА Маргарита Василівна – провідний фахівець кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, заступник відповідального секретаря;

ГРИЦЕНКО Анатолій Миколайович, начальник режимно-секретного відділу, уповноважений з питань протидії корупції;

КІРЮХІНА Алла Іванівна – заступник начальника відділу соціально-гуманітарної роботи, член комісії; 

РОССОХА Євген Віталійович – провідний інженер навчальної лабораторії системного адміністрування, уповноважений з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

ГУБА Олександр Іванович − декан факультету управління, член комісії;

АРХІРЕЙСЬКА Наталя Вікторівна, декан фінансового факультету, член комісії;

ДАЦЕНКО Вікторія Володимирівна декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин, член комісії;

КОРНЄЄВ Максим Валерійович – декан факультету інноваційних технологій, член комісії;

ЛІПИНСЬКИЙ Владислав Віталійович – директор ННІ права та міжнародно-правових відносин, член комісії; 

ПЕТРІВСЬКА Руслана Миколаївнаголова Студентського парламенту.