Завідувач кафедри

Заруцька Олена Павлівна
Доктор економічних наук, професор, директор регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України

(056) 756-05-73
zarutska@umsf.dp.ua

Положення про кафедру

Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна та заочна форми навчання, освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії».

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування налічує 19 викладачів, серед них – чотири доктори економічних наук, професори та 12 кандидатів наук, доцентів.

Розроблено та впроваджено освітні програми

1. За рівнем освіти «бакалавр»:

 • Державні фінанси
 • Корпоративні фінанси
 • Банківська справа
 • Страхування
2. За рівнем освіти «магістр»:
 • Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу
 • Державні і місцеві фінанси
 • Банківська справа
 • Страхування
3. За рівнем освіти «доктор філософії»:
 • Фінанси, банківська справа та страхування

Кафедра активно співпрацює із замовниками, з якими укладає договори про співпрацю. 

У 2016 році відкрито Регіональний центр інноваційного розвитку банківської системи України

У 2018 році відкрито Центр фінансової освіти.

Перелік замовників:

 • ПАТ КБ «Приват Банк»
 • Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»
 • Асоціація «Дніпровський банківський Союз»
 • ПАТ АБ «Радабанк»
 • ПАТ АКБ «КОНКОРД»
 • ПАТ АБ «Земельний капітал»
 • ДОД АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 • ПАТ АБ «Мегабанк»
 • ПАТ ФБ «Перспектива»
 • ПАТ «Акцент-банк»
 • Асоціація банків України
 • Незалежна асоціація банків України
 • ПАТ «УкрСибБанк» 
 • Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 • Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 • Східний офіс Держаудитслужби 
 • АТ «МОТОР СІЧ»
 • ТОВ «Вітал Оптіма»
 • ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС»
 • ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ»
 • ТОВ «АЙТАШ»
 • ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Інвест»
 • ТОВ «ТАС – Фінанс Консалтинг»
 • ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна»
 • ПРАТ «Страхова компанія «Альянс»
 • Дніпровське управління ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»
 • ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»
 • ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуран Груп»
 • ТОВ «Алан»

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. 416;  тел. 756-05-73

 

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, банківської справи та страхування забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»:

Обов’язкові компоненти:

Історія фінансів

Вступ до спеціальності

Історія фінансової думки

Загальна теорія економіки для фінансистів

Поведінкові моделі економіки

Гроші та кредит

Інституціональна економіка

Фінанси

Страхування

Інвестування

Фінансова статистика

Аналіз фінансово-господарської діяльності

Фінансовий ринок

Фінанси суб'єктів господарювання

Бюджетна система

Банківська система

Фінансово-економічне планування діяльності СГ

 

Вибіркові компоненти:

Діяльність банків на фінансовому ринку

Система обслуговування клієнтів банку

Банківський маркетинг

Банківська статистика

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Фінансовий контролінг в банку

Аналіз банківської діяльності

Фінансовий моніторинг

Комплексний тренінг "Банківський бізнес та сучасні комунікації"

Міжнародні фінанси

Інституціоналізація соціального страхування

Страхове підприємництво

Страхові послуги

Ризик-менеджмент у страхуванні

Страховий маркетинг

Страхування зовнішньоекономічної діяльності

Економіка та планування діяльності страхових організацій

Комплексний тренінг "Страхування"

Державні фінанси

Казначейська справа

Місцеві фінанси

Фінанси територіальних громад

Державний фінансовий контроль

Фінанси бюджетних установ та організацій

Державна інвестиційно-інноваційна політика

Прогнозування соціально-економічних процесів

Комплексний тренінг з державних та місцевих фінансів

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання

Фінансова безпека суб’єктів підприємництва

Фінансова аналітика бізнес-даних та прийняття рішень

Фінансове моделювання

Фінансова діяльність підприємств

Корпоративні фінанси

Фінансова стратегія компанії

Фінансовий контролінг

Комплексний тренінг з фінансів суб'єктів господарювання

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»:

Обов’язкові компоненти:

Управління інноваційними проектами і програмами

Методологія наукових досліджень 

Актуалізація законодавства у сфері фінансів і оподаткування

Бюджетний менеджмент

Фінансовий менеджмент

Страховий менеджмент

Банківський менеджмент

Фінансово-податкова політика держави

Управління фінансовими ризиками

Ринок фінансових послуг

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Моделі і методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Фінансова звітність за міжнародними стандартами


Вибіркові компоненти:

Управління фінансовою санацією підприємства

Управління банківськими ризиками

Управління місцевими фінансами

Перестрахувальні операції

Управління фінансовими потоками в публічних фінансах

Фінансовий інжиніринг

Антикризовий менеджмент у банку

Бюджетна політика

Облік і аналіз у страхових організаціях

Боргові та податкові фінанси

Управління корпоративними фінансами

Кредитний менеджмент

Програмно-цільовий метод управління фінансами

Страхування в системі міжнародних економічних відносин

Податкова політика держави

Управління ефективністю діяльності підприємства

Внутрішня економіка банку

Бюджетний процес на місцевому рівні

Актуарні розрахунки у страхуванні

Податковий менеджмент держави

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Банківське регулювання та нагляд

Управління фінансовими потоками в бюджетному процесі

Страхове право та регулювання страхової діяльності

Податкове планування та прогнозування

Оцінка бізнесу

Платіжні системи

Аналіз діяльності бюджетних установ

Страховий маркетинг

Бюджетно-податковий контроль  

Тренінг за фахом

Новини кафедри