Івашина Світлана Юріївна

Доцент кафедри банківської справи та фінансових послуг - Івашина Світлана Юріївна 

 1. 1. У 1998 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Економіка підприємства».
 2. У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності економічна теорія (тема дисертації «Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки». Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно в 2006 році. Досвід роботи за фахом 22 роки.
 3. Дисципліни, що викладає у 2020/2021 н.р.: Міжнародні розрахунки та валютні операції, Інституціональна економіка, Страхування, Страховий менеджмент.
 4. Сфера наукових інтересів: страхування, інституціональна економіка, соціальна економіка, соціалізація.

Профіль у GoogleScholar 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Асоційований член громадської організації «Асоціація фінансів, банківської справи та страхування Придніпров’я».
 2. Організаційна робота: член методичної ради фінансового факультету, виконання обов’язків куратора академічної групи.
 3. Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Публікації  доцента кафедри, к.е.н., доц. Івашини Світлани Юріївни (за останні 5 років)

У наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

 1. Івашина С.Ю. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможністю / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Економічний простір, 2015. – № 10. – С. 49-60.
 2. Івашина C. Ю. Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки / C. Ю. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 2. – С. 54–62.
 3. Івашина С. Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу / С. Ю. Івашина // Проблеми економіки. – 2017. – Вип. 1. – С. 297–301.
 4. Івашина С. Ю. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.
 5. Івашина C. Ю. Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки / C. Ю. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 2 (56). – С. 54–62.
 6. Івашина С. Ю. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / С. Ю. Івашина, Є.Г. Астапова // Економічний простір. – 2017. – № 118. – С. 38-46.
 7. Івашина С. Ю. Фактори суспільного розвитку в контексті соціалізації економіки / С. Ю. Івашина // Бізнес інформ. – 2017. – № 8. – С. 36–41.
 8. Івашина С.Ю. Інфляційні процеси в економіці сучасної України / С. Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Економічний простір. – 2018. – 3. – С. 120-130.
 9. Івашина C. Ю. Фінансові фактори соціальної політики в Україні / О. Ф. Івашина, С. Ю. Івашина, Н.С. Ковтун, І.О. Матвійчук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №144 – 2019. - С. 81 – 97 [Index Copernicus,]
 10. Івашина О. Ф. Методологічні проблеми макроекономічного регулювання /О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Бізнес Інформ. – №5 – 2020. – С. 15 – 21 [Index Copernicus]

Монографії

 1. Івашина С.Ю. Соціалізація економіки як тенденція суспільного розвитку : монографія / С. Ю. Івашина // – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2017. – 252 с.
 2. Івашина С. Ю. Інфляційні процеси в економіці України / Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку : монографія / за ред. А.А. Мещерякова. – Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси». – Дніпро : УМСФ, 2019. – С. 29–34.

Підручники, навчальні посібники

 1. Івашина С.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник / О.Ф. Івашина, Р.Ю. Олексієнко, С.Ю. Івашина // Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – 97 с.
 2. Івашина С.Ю. Інституціональна економіка: навчальний посібник / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина,. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 131 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 1. Івашина С.Ю. Соціальне управління людськими ресурсами в національній економіці / С. Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – Дніпропетровськ: УМСФ. – 2015. – С. 83-84.
 2. Івашина С.Ю. Порядок нарахування і стягнення митних платежів і зборів / С. Ю. Івашина, І.А. Булгакова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», м. Дніпропетровськ.: 24 квітня, 2015. Університет митної справи та фінансів.
 3. Івашина С.Ю. Деякі аспекти реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / С. Ю. Івашина, В.О. Таран // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: «Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді», м. Дніпропетровськ.: 24 квітня, 2015. Університет митної справи та фінансів.
 4. Івашина С.Ю. Держава як чинник соціалізації економіки /С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти.: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р., м. Дніпро. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 11-12.
 5. Івашина С.Ю. Проблеми управління операційним ризиком у вітчизняних банках / С.Ю. Івашина, Д.Т. Кухар // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,19 травня 2017 р., Дніпро. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017.
 6. Івашина С. Ю. Новий середній клас як результат соціалізації економічних відносин / С. Ю. Івашина // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 29-30 вересня. 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – Ч. 1. – С. 6–8.
 7. Івашина С. Ю. Економічні та інституціональні критерії соціалізації економіки / С. Ю. Івашина // Scientific horizons – 2017 : materials of the XIII International research and practical Conference, September 30 – October 7, 2017. – V. 4. –  Law. Economic science : Sheffield. Science and educational Ltd. – P. 94–96.
 8. Івашина С. Ю. Напрями формування ефективної соціалізації економіки / С. Ю. Івашина // Наука та інновації – 2017: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 7-15 жовтня 2017 р., м. Пшемишль. – Nauka і Studia, 2017.  – С. 51–53.
 9. Ивашина С. Ю. Социокультурные факторы социализации экономики Украины / С. Ю. Ивашина // Nauka і studia. – 2017. – № 13 (174). – С. 49–57. – [Польща].
 10. Ivashyna S. Directions of formation of effective socialization of the economy / S. Ivashyna // News of Science and Education. – 2017. – № 6. – С. 3–10. – [Великобританія].
 11. Івашина С.Ю. Проблеми інфляції в економіці України / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали міжнародної наук.-практ.конф., 23 листоп.2018 р., м. Дніпро. – Д. : – Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 158-160.
 12. Івашина С.Ю. Деякі особливості формування цифрової економіки України / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.) – Дніпро. – Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 306-308.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Івашина С.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник. Практикум. Для самостійної роботи студентів / С. Ю. Івашина,  О. Ф. Івашина, Р. Ю. Олексієнко, І. О. Матвійчук. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. -  100 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Страхування» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. С.Ю. Івашина. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 71 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни “Страховий менеджмент” ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 07 “Страховий менеджмент” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Івашина С. Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 69 с.
 4. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні операції” ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Івашина С. Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 113 с.
 5. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Страхування” підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / укл. С.Ю. Івашина. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 33 с.
 6. Дидактичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни “Страхування” / укл. С.Ю. Івашина. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 26 с.
 7. Теми і плани семінарських і практичних занять з дисципліни “Страховий менеджмент” ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / укл. доцент кафедри грошового обігу та банківської справи, к.е.н. Івашина С. Ю. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 17 с.