Новікова Людмила Флорівна

Доцент кафедри – Новікова Людмила Флорівна

У 1987 році закінчила Київський торгівельно-економічний інститут та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності ««Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Кандидат економічних наук, 2000 рік, спеціальність - 08.01.01.-Економічна теорія, тема дисертації «Структурні зрушення в процесі економічного відтворення в трансформаційному періоді». Доцент, 2005 рік.

Дисципліни, що викладає:«Банківська система», «Аналіз діяльності банку», «Управління інноваційними проектами і програмами».

Сфера наукових інтересів – банківська система.

Електронна поштаnovikova_lf@ukr.net,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Організаційна робота:

- 2007-2016 рр. - виконувала обов’язки секретаря вченої ради факультету економіки і менеджменту;

- виконання обов’язків куратора груп

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Новікова Л.Ф. Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – №10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 2. Новікова Л.Ф. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 1 (53). – С. 42-50.
 3. Новікова Л.Ф. Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Вісник АМСУ. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. - № 2 (54). – С. 81-87.
 4. Новікова Л.Ф. Формування капіталу аграрних підприємств в умовах економічної кризи / І.М. Панасейко, Л.Ф. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету. - Збірник наукових праць: Серія «Економіка». – 2017. - Випуск 1(49). - Том 1. – С. 276-283.
 5. Новікова Л.Ф. Аналіз основних показників діяльності банків в умовах реформування банківської системи України / Новікова Л.Ф., Горідько О.В., Якимова В.І. // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. – 2018. - Випуск 3 (65). – Частина 2. – С. 60-64.
 6. Новікова Л.Ф., Панасейко І.М., Павлова К.І. Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи // Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). - № 4 (62).  С. 93-103.
 7. Sherstennikov, T. Rudyanova, L. Barannyk, V. Datsenko, L. NovikovaManagement of an advertising campaign based on the model of the enterprise's logistic system// "Східно-Європейськийжурналпередовихтехнологій" (№2/3(104) 2020).  С. 40-49 [Scopus].
 8. Мещеряков А.А., Новікова Л.Ф. Вплив структури власності банківської системи на фінансову безпеку України // Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського. – Серія: Економіка і управління. – 2020. - Том 31 (70). - №1. – С. 210-215 [IndexCopernicusInternational].
 9. Новікова Л.Ф., Рудянова Т.М., Пушечнікова А.О. SREP-аналіз як сучасна система оцінки фінансової стійкості банків: вітчизняна практика // Науковий погляд: економіка та управління, 2020. - №2 (68). С. 196-199 [IndexCopernicusInternational].

Монографії:

 1. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / За заг. ред. А.А. Мещерякова/ - Дніпропетровськ. – Акцент ПП.- 2014. - 174 с. (Розділ 6. Інвестиційна безпека: теоретичні та практичні аспекти - С. 115-136 – Новікова Л.Ф., Новікова К.І.).
 2. Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку: Монографія за ред. д.е.н., професора А.А. Мещерякова. Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси». – Дніпро: УМСФ, 2019. – 132 с. (Новікова Л.Ф. – пп. 2.3; 3.5).

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Новікова Л.Ф. Регіональна інноваційна система Дніпропетровської області / К.І. Новікова, Л.Ф. Новікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» від 20 листопада 2015 року. – УМСФ. – 2015. – С. 56-58.
 2. Новікова Л.Ф. Застосування інтегрального таксономічного показника для оцінки ефективності системи антикризового фінансового менеджменту у банку // Л.Ф. Новікова, Є.В. Кошляк / "Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку": матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції від 22 червня 2016 року // К.: КНЕУ, 2016. – С. 63-65.
 3. Новікова Л.Ф. Грошово-кредитна політика як інструмент сучасної банківської справи / Губа М.О., Новікова Л.Ф. // "Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти": матеріали Міжнародній науково-практичній конференції від 25 листопада 2016 року, м. Дніпро // Дніпро: УМСФ, 2016. – С. 178-180.
 4. Новікова Л.Ф. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Л.Ф. Новікова, Л.М. Ярощук // "Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти": матеріали Міжнародній науково-практичній конференції від 25 листопада 2016 року, м. Дніпро // Дніпро: УМСФ, 2016. – С. 144-146.
 5. Заруцька О.П. Новікова Л.Ф. Окремі тенденції розвитку сучасної банківської системи // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 41-43 (318 с.).
 6. Новікова Л.Ф., Губа М.О. Методи підвищення якості викладання дисципліни «Банківська система» у вищих навчальних закладах // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с.
 7. Новікова Л.Ф. Сучасні тенденції та проблеми розвитку інновацій у банківській системі України / Л.Ф. Новікова, І.М. Панасейко // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз в світовій конкуренції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 176-178.
 8. Новікова Л.Ф., Губа М.О. Методи підвищення якості викладання дисципліни «Банківська система» у вищих навчальних закладах // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с.
 9. Новікова Л.Ф., Панасейко І.М. Сучасні тенденції та проблеми розвитку інновацій у банківській системі України // «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції від 23 листопада 2018 року, м. Дніпро, УМСФ. – С. 176-178.
 10. Новікова Л.Ф., Павлова К.І. Актуальні питання управління ліквідністю банківської системи // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції від 19 квітня 2019 року, м. Дніпро: УМСФ. – С. 19-21.
 11. Новікова Л., Гайдученко Ю., Стельник Т.Вдосконалення банківського менеджменту // Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України: матеріали XXIV міжвузівської студентської наукової конференції від 28 березня 2019 року, м. Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2019. – 215 с. (С. 72-76).
 12. Новікова Л.Ф., Сіліна І.С. Аналіз стану інноваційної діяльності підприємств в Україні // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 471 с. (С. 81-82).
 13. Новікова Л.Ф., Бабінян Л.Н., Школяр М.С. Перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні // Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 28 травня 2020 р.) Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 травня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. 63 с. С. 18-20.
 14. Новікова Л.Ф., Яренчак М.В. Банківська система України: сучасний стан та шляхи стабілізації // Перспективи розвитку сучасної науки та освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-16 червня 2020 року). – Львів : Львівський науковий форум, 2020. Ч.1. С. 24-26.