Щетинін Анатолій Іванович

Професор кафедри – Щетинін Анатолій Іванович

У 1968 р закінчив Ростовський на Дону державний університет та здобув кваліфікацію економіста, викладача політичної економії зі спеціальності «Політична економія».

З 1977 року кандидат економічних наук.

В 1981 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

З 1993 року доктор економічних наук (тема дисертації «Соціальна сфера в механізмі регіонального відтворення»).

З 1997 року професор кафедри фінансів і кредиту.

Має досвід роботи в комерційних банках та підприємствах.

Сфера наукових інтересів: фінансова безпека, ринок цінних паперів.

Основні дисципліни, що викладає:  Фінанси, гроші та кредит, Центральний банк і грошово-кредитна політика.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Щетинін А.І. Відтворення в аграрній сфері; проблеми і перспективи. / А.І.Щетинін, А.В.Потапенко // Збірник: «Держава і регіони». – 2009. – С. 1.
 2. Щетинін А.І. Україна. Асоційоване членство в ЄС чи митний союз? // Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – С.2.
 3. Щетинін А.І./ Підприємство і можливості кредитування його інвестиційної діяльності // Дніпро. Дніпровський державний агро – економічний університет. – 2018, с. 219 – 220.
 4. Щетинін А.І. Ульянова Л.П./ Безробіття – важлива проблема ринку праці в Україні // Львів. – Львівська економічна фундація. 2018, с. 170−175.
 5. Щетинін А.І., Якіменко В.І. / Про деякі підходи до покращення ринку праці в Україні. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.-  2018, с.58−59
 6. Щетинін А.І /Відносини власності в умовах розбудови ринкової економіки/ А.І. Щетинін// Науковий погляд: Економіка та управління. 2016 - № 1 – С. 23.
 7. Щетінін А.І. / Історичний аспект теорії суспільного відтворення і її сучасний контекст // Журнал: Історія торгівлі, мита і податків - Дніпро. 2017. №1. – УМСФ.

Підручники:

 1. Щетинін А.І. Підручники з грифом МОН: Гроші та кредит: Підручник. Видання 4-те, перероблене та доповнене. // Щетинін А.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 440 с.
 2. Щетинін А.І. Політична економія: Підручник з грифом МОН України. // Щетинін А.І. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.
 3. Щетинін А.І. Навчальний посібник: «Національна економіка» // Щетинін А.І. –– Дніпропетровськ: 2013. – 240 с.
 4. Щетинін А. І. Підручник: «Гроші та  кредит»//    5-те   перероблене  та  доповнене  видання.  Щетинін А.І. - м. Дніпро: 2020 р.

Монографії:

 1. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави: Колективна монографія за заг. редакцією А.А. Мещерякова / Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 174 с. (Розділ 7. Проблеми фондового ринку України і посилення безпеки його розвитку - С. 136-146).
 2. Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку: /монографія за заг. ред. Мещерякова А.А. Серія"Бізнес.Економіка.Фінанси". Дніпро, УМСФ, 2019. 132 с.

Конспекти лекцій:

 1. Фінанси, Гроші та кредит : курс лекцій / Щетинін А. І. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 163 с. Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси».