Заруцька Олена Павлівна

Завідувач кафедри банківської справи та фінансових послуг, доктор економічних наук, професор, директор регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України

У 1985 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара та здобула кваліфікацію економіст-математик зі спеціальності «Економічна кібернетика».

Досвід роботи у банківських установах – 25 років, у тому числі, 17 років - у Національному банку України. З 2005 до 2015 року працювала начальником відділу банківського нагляду Управління НБУ в Дніпропетровській області. З 2018 року працює членом наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» (Тема дисертації: «Управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту»). У 2015 присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» (Тема дисертації: «Науково-методологічні засади банківського нагляду з використанням структурно-функціонального аналізу»). Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Основні дисципліни, що викладає: «Управління банківськими ризиками», «Банківське регулювання та нагляд», «Кредитний менеджмент», «Розвиток банківської системи», «Фінансовий моніторинг», «Антикризовий менеджмент у банку», «Тренінг за фахом», «Банки на ринку фінансових послуг»

Сфера наукових інтересів: фінансовий ринок, банківська система, нейронні мережі. Автор методики структурно-функціонального аналізу банківської системи з використанням нейронних мереж.

Профіль у GoogleScholar

Профиль у ORCID

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З 2016 року працює у спеціалізованій вченій раді Д55.051.06.

З 2015 року - Директор Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України.

З 2018 року - Головний редактор періодичного наукового фахового журналу «Науковий погляд: економіка та управління». 

 

 

AAE-4107-2019

The innovative approaches to estimating business models of modern banks. Marketing and Management of Innovations. № 2 (2020). – p. 26-44

Web of Science Core Collection

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,Scopus або Web of  Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 1. Zarutska, R. Pavlov, T. Pavlova, D. Pawliszczy, B. Kuchmacz. E. Main characteristics of business models and risk profile of Ukrainian banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice/ VOL 2, № 33 (2020). pр. 15-22. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206376
 2. Zarutska, E., Pavlova, T., & Sinyuk, A. Structural-functional analysis as innovation in public governance (case of banking supervision)// Маркетинг і менеджмент інновацій» №4 – 2018. С. 349-360.
 3. Заруцька О. П. Дослідження особливостей розвитку банківської системи України з використанням карти Кохонена / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5 (107). – С. 255–262.
 4. Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, A., Khmarskiy, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2020). The Innovative Approaches to Estimating Business Models of Modern Banks. Marketing and Management of Innovations, 2, 26-43. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02
 5. Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів в системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 218–225.
 6. Pavlova T. S., Zarutska E. P., Levkovich O. V., Khmarskyi V. Logic of the influence uf non-monetaryinformation signals of the USA on the excess return of Ukrainian stock market // Financial and credit activity:  problems of theory and practice. VOL 1, № 28 (2019). – р. 179-185.

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Заруцька О. П. Губа М.О., Волошко К. В. Деякі питання розбудови фінансової екосистеми Національним банком України // Науковий погляд: економіка та управління. № 3 (69). 2020. с.103-109
 2. Заруцька О.П.,  Павлов Р.А. Прозорість банківського нагляду, як необхідна умова незалежності Національного банку України// Вісник СумДУ. Серія Економіка., № 3’ 2020 с. 54-62. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/3_2020/6.pdf DOI: 10.21272/1817-9215.2020.3-6
 3. Заруцька О.П., Сосєдка О.В., Міняйло В.Ф. Сучасний стан електронного банкінгу та управління операційними ризиками// Науковий погляд: економіка та управління. №1(67) – 2020. – с.146-154.
 4. Заруцька О.П., Сосєдка О.В., Міняйло В.Ф. Сучасні тенденції розвитку корпоративного управління у банках// Науковий погляд: економіка та управління. № 4(66) – 2019. – С.103-110.
 5. Заруцька О. П. Впровадження методики структурно-функціональних груп у систему управління складними економічними системами// Науковий погляд: економіка та управління. № 1(59) – 2018. – С.152-164.
 6. Заруцька О. П. Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку// Проблеми економіки. №2 (36) – 2018. С.304-309.
 7. Заруцька О. П. Облігації внутрішніх державних позик України: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку// Український соціум. №1 (64) – 2018. С.74-94.
 8. Заруцька О. П., Згонік С. В., Косюга В. В. Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності// Науковий погляд: економіка та управління. № 2(58) – 2017. – С.77-96.
 9. Заруцька О. П. Щодо окремих наслідків виведення з ринку вітчизняних банків// Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – Вип.2(6). – 2017. – С. 47-52.
 10. Заруцька О. П. Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 75-80.
 11. Заруцька О. П., Синюк А. О. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи// Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – Вип11/1. – 2017. –– С. 118-123.
 12. Заруцька О. П., Осадча Н.В., Ченцов В.В. Шляхи активізації інноваційної політики в Україні // Вісник економічної науки України. – 2017 №1(32). с.44-47.
 13. Заруцька О. П. Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу// Вісник економічної науки України. – 2016 №2(31). с.73-79.
 14. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості.// Економічний вісник Донбасу. №2(44).– 2016. С.95-99.
 15. Заруцька О.П. Оцінювання стану сучасної банківської системи України за методом структурно-функціонального аналізу. // Международный научный журнал. – 2016. С.100-137.
 16. Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку// Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2015. - № 4. С. 18-43.
 17. Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України // Вісник Національного банку України. – 2014. - №10 (224) – С. 56-62.
 18. Заруцька О.П. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2014. - № 4. С.67-92.
 19. Elena Zarutska. Structural-functional analysis of the Ukraine banking system // Financial Markets, Institutions and Risks, Volume 2, Issue 1, 2018. Pages: 79-96 DOI: 10.21272/fmir.2(1).79-96.2018

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Заруцька О.П., Синюк А.О. ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕТОДИК ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 208-209.
 2. Заруцька О.П., Мельник О.О. Проблема непрацюючих кредитів банків України та її вплив на банківську безпеку/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с.174-176.
 3. Заруцька О.П., Чичибабіна Д.Г ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ АТ "УКРСИББАНК"/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 226-228.
 4. Заруцька О.П., Пшенична А.О. ОЦІНКА СТАНУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 261-262.
 5. Заруцька О. П. Дослідження бізнес-моделей українських банків з використанням структурно-функціонального методу / Матеріали ІІІ Міжнародного євразійського конгресу економіки і соціальних наук, м.Дніпро,  ДВНЗ УДХТУ, 2018. С.14-16.
 6. Заруцька О. П. Шляхи підвищення ролі вищих навчальних закладів у інноваційній розбудові фінансової системи України/ матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ», м. Дніпро, УМСФ, 2018. с. 129-130.
 7. Заруцька О. П. Окремі тенденції розвитку сучасної банківської системи/ Тези IВсеукраїнської науково-практичної конференції “Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків”, м. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2017. С.41-43.
 8. Заруцька О. П. Щодо стану ринку банківських послуг з використанням СФГБ-методу/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 470-472.
 9. Заруцька О. П., Синюк А.О. Проблеми діагностіки фінансового стану комерційних банків України/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 468-469.
 10. Заруцька О. П. Горобець Л.Ф. Особливості управління фінансовими результатами банків України/ Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях», м. Дніпро, УМСФ, 2017. с. 466-467.
 11. Заруцька О. П., Синюк А.О. Перспективи розвитку платформ Р2Р-кредитування/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 172-174.
 12. Заруцька О. П., Воробйова Т.Р. Роздрібний бізнес у банку: розвиток та сучасний стан/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 179-182.
 13. Заруцька О. П. Горобець Л.Ф. Управління фінансовими результатами банку/ Тези XXII Міжвузівської студентської наукової конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України», м.Дніпро, ДНУ, 2017. с. 115-117.
 14. Заруцька О. П. Щодо вдосконалення функціональної структури ринку банківських послуг/  Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технологічні аспекти». м. Дніпро, УМСФ, 2016. с. 166-168.
 15. Заруцька О. П. Дослідження тенденції розвитку  банківської системи України з використанням  структурно-функціональних груп банків/ Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції. Тези Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2016 с.134-137.
 16. Заруцька О. П. Використання  структурно-функціональних груп банків дляаналізу банківської системи/    Сучасний стан та проблеми розвитку статистики,  обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозабезпечення. Тези Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпропетровськ,, ДНУ, 2016.с.18-21
 17. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп банків для дослідження розвитку банківської системи / Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки. Тези міжнародній науково-практичної Інтернет-конференції, ОНЕУ, 2016. с.60-63.
 18. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп для  оцінки фінансової стійкості банківської системи / Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 15 квітня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С.180 – 182.
 19. Заруцька О. П. Використання методу структурно-функціональних груп для  оцінки фінансової стійкості банківської системи та окремих банків / Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 червня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С. 90-92.
 20. Заруцька О. П., Бугаєв С.О. Розширення спектру банківських операцій в умовах скорочення ринку банківських послуг/ Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 червня 2016 р., м. Київ. – К.: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2016. – С. 120-122.
 21. Заруцька О. П. Дослідження профілю ризиків українських банків за допомогою методу структурно-функціональних групп/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСІВ”, м. Дніпро, УМСФ, 2019. с.38-40.
 22. Заруцька О. П., Таран О. В. Проблеми відновлення банківського  кредитування та необхідні зміни законодавчих норм/ Матеріали Міжнародної науково практичній конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСІВ”, м. Дніпро, УМСФ, 2019. с.74-76.
 23. Заруцька О.П., Синюк А.О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ/ Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку:», м.Ужгород, 2019., с.64-67.