Григораш Ольга Вікторівна

Григораш Ольга Вікторівна

2010 р. - Дніпропетровська державна фінансова академія, магістр з фінансів.

2012 р. - Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, спеціаліст з психології.

2014 р. - цикл проекту власного досвіду з психотерапії «Дніпропетровська школа сучасної психотерапії (2010-2014)» за напрямком Системна сімейна психотерапія; член Української спілки психотерапевтів.

2014 р. – аспірантура Дніпропетровської державної фінансової академії.

2017 р. - кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого підприємництва в Україні»).

2020 р. – доцент по кафедрі державних, місцевих та корпоративних фінансів.

З 2020 р. – навчання в докторантурі Університету митної справи та фінансів.

Має досвід роботи у державній службі та на приватних підприємствах.

 

Працює в навчальному закладі з березня 2015 року.

У 2015-2020 рр. працювала в приймальній комісії УМСФ, у 2018-2020 рр. на посаді відповідального секретаря.

У поточному році викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Аналіз фінансово-господарської діяльності», «Управління ефективністю діяльності», «Тренінг за фахом», «Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання», «Фінансове планування».

Сфера наукових інтересів: фінансові ресурси суб’єктів підприємництва, доходи місцевих бюджетів, проектний менеджмент, фінансування вищої освіти.

Є відповідальним виконавцем НДР кафедри «Теоретичні і методичні засади розвитку інновацій на ринку фінансових послуг в Україні» (N держреєстрації 0118U004299).

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (за наукові досягнення) – 2009 р.

Електронна пошта:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Має більше 70 публікацій (в т.ч. 4 розділи у колективних монографіях (1 у зарубіжному виданні), 22 статті у фахових наукових виданнях України, 3 статті з індексом цитування наукометричної бази Scopus, 6 навчально-методичних робіт.

Профіль у Google Scholar

https://orcid.org/0000-0002-8089-3755

Основні наукові праці

Розділи у колективних працях:

     1. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Підвищення ефективності діяльності малого підприємництва у Дніпропетровській області // Розвиток малого підприємництва промислового регіону : [монографія] / за заг. редакцією академіка Академії економічних наук України Н.І. Редіної. – Д. : ДДФА, 2014. – С. 54-65.

     2. Григораш О.В. Підтримка і розвиток малого підприємництва як специфічного соціально-економічного та бюджетоутворюючого чинника регіону: монографія [колект. моногр.] / Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation - Collective monographie. – Vol. 2. Nurnberg, Deutchland, 2014. – p. 45-50.

     3. Гордієнко В.О., Григораш О.В. Критерії визначення малого підприємництва в Україні [Монографія] Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. - с. 210-223.

     4. Grygorash О.V., Grygorash Т. F. Small business activity in the context of local budget revenues [Монографія] Global problems of national economics development: collective monograph. Krakow. 2018. pp. 194-206.

     5. Frolov S.M., Grygorash О.V The trends in small business development in Ukraine and in Dnipropetrovsk region. National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of E., Prof. O. Prokopenko, Ph.D in E. V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium. - University of Bielsko-Biala, the Republic of Poland, 2018. – 416 p. – PP. 98 – 108.

У наукових фахових виданнях:

 1. Hryhorash O., Korneyev M., Leheza Ye., Zolotukhina L., Hryhorash T. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine // Investment Management and Financial Innovations. 2018. № 15(1). P. 132-140 (особисто авторові належить 4 с.) Scopus.

 2. Kuznichenko Ya., Dykha M., Pavlova N., Frolov S., Hryhorash O. Defining the probability of bank debtor’s default using financial solvency assessment models. Banks and Bank Systems. 2018. № 13 (2). P. 1-11 (особисто авторові належить 2 с.) Scopus

 3. Degtyarova I., Hryhorash O., Chentsov V.. The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective. Investment Management and Financial Innovations. 2018. № 15(3). P. 223-236 (особисто авторові належить 5 с.) Scopus.

 4. Gordiyenko V. O., Grygorash O. V. The Algorithm of Decomposing the Goal into Performance Indicators of Target Program. Business Inform. 2017. №3. C. 319–324. Фахове видання

 5. Григораш О. В., Терьошина Ю. О. Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств України. Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 221-226. Фахове видання

 6. Григораш О. В., Таран Н. О., Жданова О. М. Формування фінансових ресурсів підприємств України. Економіка та суспільство. 2017. №13. С. 1072-1077. Фахове видання

 7. Григораш О. В., Булигіна Д. О. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства. Приазовський економічний вісник. 2018. № 6 (11). – с. 149-153. Фахове видання.

 8. Ченцов В. В., Дегтярьова І. О., Григораш О. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та ідеї для реформи. Ефективні економіка. 2019. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7183. Фахове видання

 9. Григораш О. В., Григораш Т. Ф. Ченцов В. В. Світова економіка в умовах COVID - 19. Економіка та держава. 2020. - №4. - С.104 – 108. Фахове видання.

 10. Hryhorash O., Chentsov V., Nurgaliyeva A., Hryhorash T. State funding of higher education as a factor of ensuring its quality: experience of the European countries. Public and Municipal Finance, 2020. - 9(1), 60-69.. Фахове видання.

 11. Фролов С. М., Григораш О. В., Орлов В. В., Шукаірі Ф. Аналіз функціонування публічних фінансів як головної ланки фінансової системи України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. - № 4(24). - С. 121-135. Фахове видання.

 12. Григораш О. В., Григораш Т.Ф. Оцінювання видатків на вищу освіту на основі прогнозів соціально-економічного розвитку україни. Наукові праці МАУП. Економічні науки, 2021. - 2(61), 60-69.. Фахове видання.