КРЕАТИВНІСТЬ В РЕКЛАМІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВІД ФАХОВИХ ПРАКТИКІВ

Розвиток соціально-економічних процесів, інтернет-технологій вимагає швидкої реакції освіти та впровадження не лише нових знань, а й передових надбань бізнесу в освітній процес. Маючи за мету привнести найкращий бізнесовий досвід в студентську аудиторію було організовано серію воркшопів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійних програм «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Маркетинг» із практикуючим таргетологом і маркетстратегом Олександром Король.  Спікер брав участь у реалізації більше 34 проєктів, в т.ч. із США та Європи, знається на різних нішах бізнесу, зокрема працював і в сфері послуг безпосередньо.  Наразі Олександр є консультантом центру Дія.Бізнес у Тернополі та із задоволенням подівлився з нашими здобувачами вищої освіти корисними практичними порадами.

Воркшоп («workshop») у перекладі з англійської означає «майстерня». Це формат навчання, коли учасники не лише отримують знання, а й одразу застосовують їх на практиці, закріплюючи навички та отримуючи конкретний результат. Власне за результатами воркшопів здобувачі вищої освіти створили рекламні макети проєктів, кейси яких було розроблено під час заняття. Спікер оцінив кожну роботу і надав фідбек кожному здобувачу вищої освіти, що значно їх мотивує!

Заходи виклилкали значну зацікавленість серед здобувачів освіти. Дякуємо учасникам за зацікавленість!

Основні тези, які були висвітлені спікером під час зустрічей:  постановка цілей рекламної кампанії, формування стратегії просування (аналіз цільової аудиторії і конкурентів), побудова рекламних структур, розподіл бюджетів та медіа-планування (як перевіряти гіпотези, побудова конверсійних макетів та текстів, базові технічні налаштування реклами, аналізи реальних кейсів з бізнесу).

Ми щиро дякуємо спікеру за можливість участі у заходах та отриманні нових актуальних знань в умовах стрімкого розвитку цифрового суспільства, як для представників викладацького складу з метою оновлення навчальних програм, так і для здобувачів вищої освіти для формування відповідної теоретичної бази та практичних навичок у подальшій професійній діяльності.