Завідувач кафедри 
Панфілова Галина Борисівна

кандидат психологічних наук, доцент

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІV рівня акредитації – понад 20 років.
Викладає наступні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Психологія особистості», «Техніки соціально-психологічного тренінгу», «Основи психологічного консультування», «Арт-терапія». 

Автор понад 70 наукових публікацій з питань загальної психології, психології особистості, морально-психологічної підготовки митників. Має значний досвід викладацької роботи та практичної професійної діяльності. Тривалий час на факультеті підвищення кваліфікації Академії митної служби України викладала «Професійну етику працівників митних органів» та «Психологію управління в діяльності працівників митних органів» для керівників структурних підрозділів митної служби. На сьогодні – завідувач кафедри психології.


Положення про кафедру

Звіт та план роботи кафедри психології

Image

Кафедра є випусковою за спеціальністю 053 «Психологія» 

 •  денна форма навчання, освітній ступінь «бакалавр», ОП "Психологія",
 •  денна та заочна форми навчання, освітній ступінь «магістр», ОП "Кризова психологія",
 • денна та заочна форми навчання, освітній ступінь «магістр», ОП "Кризова та реабілітаційна психологія".

У складі кафедри працює 7 викладачів, серед них 3 доктори наук, 4 – кандидати наук

Сторінка кафедри у мережі Facebook

Контактний телефон: (056) 756-05-44

Адреса: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н. к. №3, кабінети № 505, № 510.

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри  психології забезпечують викладання навчальних дисциплін циклу професійної підготовки за освітньою програмою «Психологія»:

 • Вступ до спеціальності
 • Історі психології
 • Загальна психологія
 • Вікова та педагогічна психологія 
 • Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи 
 • Психофізіологія
 • Професійна етика психолога
 • Психологія спілкування
 • Диференціальна психологія
 • Психодіагностика
 • Психологія особистості
 • Психологія праці та інженерна психологія
 • Основи психотерапії
 • Психологія управління
 • Експериментальна психологія
 • Юридична психологія
 • Практична психологія в економіці
 • Техніки соціально-психологічного тренінгу
 • Основи психологічного консультування
 • Соціальна психологія
 • Нейропсихологія та патопсихологія
 • Медична психологія
 • Психологія культури

а також низку фахових дисциплін за вибором студентів

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

Наскрізна програма практики 053 «Психологія»

2 курс – навчальна практика 053 «Психологія»

3 курс – виробнича практика 053 «Психологія»

Переддипломна практика

Методичні рекомендації до курсових робіт

Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра

Наші партнери

Здобувачі ВО за ОП “Психологія” готуються для роботи за фахом практичного психолога. Після успішного закінчення навчання вони отримують право на зайняття первинних посад: «Практичний психолог» (2445.2), «Психолог» (2445.2), «Кар’єрний радник» (2412.2), «Оцінювач професійної кваліфікації» (2412.2), «Професіонал з розвитку персоналу» (2412.2), «Профконсультант» (2412.2), «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)» (2412.2), «Фахівець з профорієнтації» (2412.2), «Спеціаліст з питань персоналу державної служби» (2419.3).
З метою забезпечення якісної професійної підготовки здобувачів ВО за ОП «Психологія» запроваджено комплексне співробітництво та укладено дворосторонні договори про співпрацю з державними, фінансовими, митними установами та організаціями, закладами освіти та силовими структурами серед яких:

• Департамент фінансів Дніпропетровської ОДА;
• Державна митна служба Украіни;
• Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області;
• Східне міжрегіональне управління ДПС України;
• Інститут політичної та соціальної психології НАПН України;
• Комунальний заклад «Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги» Дніпропетровської обласної ради;
• Рекрутингове агентство "Right Choice";
• Комунальний заклад освіти «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпровської міської ради;
• Комунальний заклад освіти «Середня загальна школа №43» Дніпровської міської ради;
• Комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр» Дніпропетровської обласної ради;
• Комунальний заклад освіти «Спеціальної школи «ШАНС» Дніпропетровської обласної ради»;
• Комунальний заклад «Інклюзівно-ресурсний центр «Світ дитинства» Кам’янської міської ради»;
• Комунальний заклад «Інклюзівно-ресурсний центр «Сузір’я» Кам’янської міської ради»;
• Комунальна установа «Криворізький інклюзівно-ресурсний центр №1» Криворізької міської ради;
• Комунальна установа «Інклюзівно-ресурсний центр»;
• Українська інженерно-педагогічна академія;
• Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
• Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж»;
• П’ятихатський заклад загально-середньої освіти №2;
• Комунальний заклад освіти «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» та ін.

Новини кафедри