Склянська Ольга Вадимівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри (за основним місцем роботи)

У 1997 році закінчила Дніпропетровський державний університет спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог. Викладач.»

У 1999 році отримала диплом про професійну перепідготовку за програмою «Практичний інструментарій та галузі застосування Гештальта» із правом ведення професійної діяльності в сфері психологічного консультування (гештальт-підхід).

Досвід практичної роботи за спеціальністю – 23 роки. Має досвід роботи в державній службі, недержавних установах та в закладах освіти, досвід експертної діяльності, консультативної роботи та проведення тренінгів, досвід психологічного супроводу спеціальної освіти та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.

Є членом Української спілки психотерапевтів.

В період 2015 – 2019 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН України (м. Київ). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Формування соціальної взаємодії дітей раннього віку з порушеннями розвитку із близьким дорослим».

У 2020 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 053 «Психологія» (19.00.08 - Спеціальна психологія).

З 2020 року працює на посаді доцента кафедри психології Університету митної справи та фінансів. Викладає дисципліни: «Основи психотерапії», «Соціальна психологія», «Спеціальна психологія та основи інклюзивної освіти», «Психологія» (для спеціальностей «Маркетинг», «Міжнародний туризм» та ін.)

Сфера наукових інтересів: психотерапія, спеціальна психологія, теоретичні основи раннього втручання.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Має наукові публікації у фахових виданнях, навчально-методичні розробки та публікації апробаційного характеру. 

Профіль у Google Scholar

Профіль ORCID

Публікації у наукових виданнях інших країн

 

 • Склянська О.В. Дослідження особливостей емоційної взаємодії та якості життя родин, що виховують дітей раннього віку із порушеннями в розвитку. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2018. Vol.5(9). Р.24-28. 

 

Публікації у наукових виданнях,  

включених до переліку наукових фахових видань України

 

 • Склянська О. В. Соціальна взаємодія дитини першого року життя: підходи до вивчення, параметри оцінки та особливості порушень у немовлят групи ризику. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2017. №3. С. 215–220. 

 

 1. Склянська О. В. Соціальна взаємодія дитини раннього віку з близьким дорослим в контексті ранньої психолого-педагогічної допомоги. Особлива дитина: навчання і виховання. 2017. №3. С. 69–78. 
 2. Склянська О. В. Вивчення та корекція взаємодії батьків із дитиною раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку за допомогою аналізу відеозаписів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. №2. С. 229–233. 
 3. Склянська О. В. Супровід первинної соціалізації дитини з особливими потребами в програмах раннього втручання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2015. Вип. 30. С. 307–312.
 4. Склянська О. В. Програми психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку з порушеннями розвитку та їх родинам. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2017. Вип. 3. С.233-237.
 5. Склянська О.В. Психолого-педагогічний супровід дитини раннього віку з особливими потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру. HUMANITARIUM. 2019. Вип. 42(1). С. 154-164.
 6. Розвиток психомоторики дитини перших років життя як досвід взаємодії. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 8. С. 165–171.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Теорія і практика інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник. Шестопалова О.П., Бондар К.М., Склянська О.В. та ін.  Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. 170 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Психологія особистості» [Електронне видання]  / укл.: Панфілова Г.Б., Сурякова М.В., Фальова О.Є., Склянська О.В., Учитель І.Б., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  35 с.
 3. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Основи психотерапії» / укл.: Склянська О.В., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  38 с. 
 4. Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Склянська О.В. Соціальна психологія (з основами соціально-психологічного тренінгу): Навч. посібник [електронне видання]. Дніпро: Середняк Т. К., 2021. 150 с. Режим доступу до ресурсу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4469

 

Публікації апробаційного характеру

 1. Склянська О.В. Програми ранньої психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку із порушеннями розвитку та їх родинам. Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15 черв. 2017 р.). Київ: ТОВ «Задруга», 2017. С. 83-87. 
 2. Склянська О.В. Соціальна взаємодія дитини першого року життя: підходи до вивчення та параметри оцінки. International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceeding (Tbilisi, 29 September 2017). Tbilisi: Baltija Publishing. P. 31-34. 
 3. Склянська О.В. Соціальна взаємодія дитини раннього віку: параметри оцінки та особливості порушень у дітей групи ризику. Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-4 лист. 2017 р.). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С. 128-130. 
 4. Склянська О.В. Організація програм ранньої психолого-педагогічної допомоги дітям раннього віку із порушеннями розвитку та їх родинам. Актуальні проблеми психології і педагогіки: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, 10-11 лист. 2017 р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. С. 43-46. 
 5. Склянська О.В. Особливості формування соціальної взаємодії у немовлят та дітей раннього віку групи ризику. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 груд. 2017 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. С. 72-75. 
 6. Склянська О.В. Методи вивчення особливостей взаємодії батьків із дитиною раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-10 лют. 2018 р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С. 83-85. 
 7. Склянська О.В. Вивчення особливостей взаємодії батьків із дитиною раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку за допомогою аналізу відеозаписів. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 лют. 2018 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. Ч. 1. С. 65-68. 
 8. Склянська О.В. Вивчення та корекція взаємодії батьків із дитиною раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку за допомогою аналізу відеозаписів. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 лют. 2018 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. С. 77-80. 
 9. Склянська О.В. Вивчення взаємодії в діаді «дорослий – дитина раннього віку з порушеннями розвитку» за допомогою аналізу відеозапису вільної гри. Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18 черв. 2018 р.). Київ: «Наша друкарня», 2018. С. 148-153.
 10. Склянська О.В. Теоретичні основи програм підтримки дітей раннього віку та їх родин. Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11–12 грудня 2020 р). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 106 – 110.
 11. Склянська О. Психологічний аспект програм комплексної реабілітації для дітей раннього віку з порушеннями розвитку та їх родин. Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської. Київ : Альянт, 2021. С. 206-209.