Приймаченко Олеся Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри (за основним місцем роботи)

У 2001 році закінчила Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог. Вчитель англійської мови.»

У 2017 році отримала свідоцтво про навчання у Національному Педагогічному Університеті ім. М.П. Драгоманова за освітньою програмою «Теорія і практика арт-терапії у роботі з різними категоріями населення»(40 год).

Має досвід роботи в державних закладах позашкільної, шкільної та вищої освіти (17 років).

Є членом Незалежної асоціації психологів з 2018 року. 

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Особливості емоційного інтелекту неповнолітніх засуджених чоловічої статі».

У 2021 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 053 «Психологія» (19.00.06 – юридична психологія).

З 2014 по 2020 роки працювала на посаді старшого викладача кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів. Викладала дисципліну «Юридична психологія».

З 2020 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри психології Університету митної справи та фінансів. Викладає дисципліни: «Арт-терапія», «Психологія творчості», «Політична психологія та психологія лідерства», «Психологія PR-діяльності», «Психологія» (для спеціальності «Журналістика»)

Пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування для освітян та психологів: семінар «Освітня політика Німеччини та Європейського Союзу: уроки для України» (Бад Лібензель, Німеччина, 2009р./35год.); тренінг «Проблеми державного управління та політичної системи в інституціях Франції, Бельгії та Нідерландів» в межах програми «Європейське навчання» (Париж, Брюссель, Гаага, ЄС, 2014р/ 20год.); науково-педагогічне стажування «Педагогіка та психологія: продуктивна взаємодія в освітньому процесі» за фахом «Педагогічні і психологічні науки»  (Куявський університет Влоцлавека, Республіка Польща, 2021р. /180 год.)

Сфера наукових інтересів: емоційний інтелект та методи його розвитку; діагностичний та терапевтичний потенціал продуктів творчості; арт-терапія, моральні основи особистісного зростання.

Профіль у Google Scholar: http://scholar.google.com.ua./citations?hl=en&user=bB7iDTIAAAAJ&view_op=list_works&gmlaЕлектронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Публікації у наукових виданнях,  

включених до переліку наукових фахових видань України у період з 2017 по 2021рр.

 

 1. Приймаченко О.М. Чириченко Ю.В. Емоційний інтелект неповнолітніх засуджених чоловічої статі у проявах емпатії, емоційної креативності та емоційного самоусвідомлення. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. № 9. С. 211-219.
 2. Чириченко Ю.В., Приймаченко О.М., Джахеідр Емад Рамадан. Соціально-підприємницькі компетенції в освітніх програмах різних університетських спеціальностей: міжнародні економічні відносини, туризм, готельно-ресторанний бізнес, психологія. Габітус. 2021. Вип. 25. С. 201-205.
 3. Євдокімова О.О., Приймаченко О.М. Особливості прояву емоційного інтелекту девіантних підлітків. Габітус. 2020. Вип.12. Т. 1. С.165-169.
 4. Приймаченко О.М. Специфіка емоційних бар’єрів спілкування у неповнолітніх засуджених. Теорія і практика сучасної психології. 2019. №5. Т. 1. С.224-227.
 5. Приймаченко О.М. Особливості емоційності неповнолітніх засуджених. Теорія і практика сучасної психології. 2019. №6. Т.2. С.204-207.Навчально-методичні посібники:

 

 1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Психологія» для спеціальностей МП, ПУ, ЖР. – Дніпро, 2020.- 27с.
 2. Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Психологія» МП, ПУ, ЖР. - Дніпро, 2020. - 27с.
 3. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Арт-терапія» для спеціальності ПС. – Дніпро, 2020.- 28с.
 4. Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Арт-терапія» для спеціальності ПС. - Дніпро, 2020. - 24с.
 5. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Психологія творчості» для спеціальності ПС. – Дніпро, 2020.- 28с.
 6. Методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Психологія творчості» для спеціальності ПС. - Дніпро, 2020. - 24с.
Статті, тези доповідей і наукових повідомлень 

 

 1. Приймаченко О.М. Розвиток емоційного інтелекту неповнолітніх засуджених чоловічої статі // Матеріали Міжнародної наукової інтернетконференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Вип. 75), Університет Г. Сковороди, м. Переяслів, 30 вересня 2021 р. С 82-86
 2. Приймаченко О.М. Особистість політичного лідера крізь призму морально-етичних вимірів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук», Львівський національний університет ім.. І. Франка, 10-11 вересня 2021р. С 67-70.
 3. Приймаченко О.М. Апробація програми розвитку емоційного інтелекту неповнолітніх засуджених у виховних колоніях України // Міжнародна наукова конференція «Причорноморські публічно-правові читання» 10-12 вересня 2021 рік. Ч.ІІ.С.78-82
 4. Pryimachenko O.M. Spiritual component in emotional intelligence. Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019р.м.Дніпро, 2019.С. 380-382.
 5. Приймаченко О.М. Зміст духовної складової в емоційному інтелекті людини. Сучасний рух науки: матеріали VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019, м.Дніпро. С 1425-1430.
 6. Приймаченко О.М. Здійснення морального вибору студентами з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. Інноваційні наукові дослідження в сфері педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м Київ, 4-5 травня 2018 р. К.: таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. С.182-185.
 7. Приймаченко О.М. Формування емоційного інтелекту майбутніх психологів як елемент фахової підготовки у ВНЗ / О.М. Приймаченко // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти: зб. Матеріалів Всеукр. наук-практ. конф. д 25-річчя каф. педагогіки та психології (м.Київ: КНЕУ,2018. – С.183-188)
 8. Приймаченко О.М. Особливості прояву зовнішніх ознак емоційного інтелекту студентів юридичного профілю. Збірник наукових праць. Vzdelávanie a spo ločnosť (Education and Society) Pedagogical Faculty of Prešov University in Prešov (Slovak Republic), 2017. C. 552 – 556.
 9. Pryimachenko O. External features of emotional intelligence in students of law specialty. Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology and sociology. International scientific-practical conference: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. 240 p. P. 192-196.