Відкрита лекція доцента кафедри психології М.В. Сурякової

Відповідно до графіку відкритих занять 26 травня 2022 року канд. психол. наук, доцент кафедри психології Марина Володимирівна Сурякова провела відкриту лекцію для студентів першого курсу з дисципліни «Загальна психологія» на тему «Психологія уяви». 

З навчального матеріалу лекції студенти дізналися про особливе місце уяви серед психічних процесів, які складають пізнавальну сферу людини. Було зауважено, що уява визначається як специфічний пізнавальний процес, притаманний виключно людській психіці. Студенти дізналися, що уява розташована окремо від інших психічних процесів і займає проміжне положення між сприйманням, мисленням і пам’яттю. Було підкреслено, що саме в уяві проявляється ідеальний загадковий характер психіки людини. Студенти сформували уявлення, що уява дозволяє творити людині, розумно планувати діяльність, створювати матеріальну і духовну культуру, що уява виводить людину за межі хвилинного існування, нагадує про минуле, відкриває майбутнє. 

Заняття здійснилося у формі лекції-візуалізації з презентаційним матеріалом. Студенти мали змогу ставити уточнюючі питання щодо навчального матеріалу, отримувати відповідь, тож заняття відбувалося у інтерактивному форматі. Особливий інтерес викликали ілюстративні малюнки різних форм уяви, які унаочнили їх сприймання і розуміння. Узагальнення відбулося методом короткого резюмування викладеного у лекції навчального матеріалу з підкресленням особливо важливих ідей.

Завдяки лекційному заняттю студенти мали змогу додати до власних загальнопсихологічних уявлень важливі наукові відомості щодо влаштування пізнавальної сфери людини, та поглибити знання у професійній сфері.