УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНФЕРЕНЦІЇ

04 листопада 2022 р. в Університеті митної справи та фінансів відбулась Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СЬОГОДЕННЯ: МОЛОДІЖНИЙ ПОГЛЯД».У секції «Сучасні тенденції та вектори розвитку туризму та готельно-ресторанної справи: вітчизняний та світовий досвід» прийняли участь 56 здобувачів вищої освіти. У доповідях особливу увагу було надано актуальним питанням розвитку туризму та готельно-ресторанної справи, таким як: «Поняття «Цифровий кочівник» («DIGITAL NOMAD») як сучасна тенденція в туризмі», «Ключові аспекти використання інформаційних технологій та математичних методів в туристичній сфері», «Стан готельного бізнесу в умовах воєнних дій», «Адаптація готельно-ресторанного бізнесу до сучасних вимог часу», «Інноваційні рішення при створенні меню закладів ресторанного господарства» та інші. Доповіді, які прозвучали під час засідання секції, супроводжувались відповідним ілюстративним матеріалом та великою кількістю запитань, що свідчило про зацікавленість аудиторії. У дискусії взяли участь як модератори секції, так і учасники заходу. Бажаємо учасникам конференції подальшої успішної роботи, налагодження нових корисних контактів та результативного співробітництва, розширення кола наукових пошуків.