Основні завдання функції:
  • Проведення щорічних моніторингових досліджень (опитувань, анкетувань, фокус-груп тощо) стейкхолдерів Університету з питань якості освітнього процесу та регулярне оприлюднення їх результатів;
  • Організація роботи ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої освіти;
  • Сприяння підвищенню професійної майстерності професорсько-викладацького складу ЗВО, планування  та оцінка ефективності планів підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету та;
  • Оцінювання рівня публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
  • Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
  • Сприяння акредитації освітніх програм Університету;
  • Розробка запобіжних заходів щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету.

qualitydeptucf@gmail.com

Рейтингове оцінювання НПП 2020
Рейтингове оцінювання НПП 2021
Опитування

Відповідно до “Положення про відділ забезпечення якості освітньої діяльності Університету митної справи та фінансів” і “Положення про опитування здобувачів вищої освіти Університету митної справи та фінансів”, анкетування студентів щодо якості освітнього процесу проводиться двічі на рік для покращення якості освітньої діяльності за відповідними освітніми програмами.


У 2-му семестрі 2021-2022 н. р.  було проведено анонімні опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:

  Здобувачі 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Здобувачі 2 (освітньо-магістерського) рівня вищої освіти

У 2-му семестрі 2021-2022 н. р.  було проведено анонімні опитування викладачів щодо якості освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/151-eAD2m5tF2Nv99wwAjhcLsx-xwL5RfsHV07P6yhhY/viewanalytics


 


У 1-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімне опитування здобувачів щодо якості освітніх програм та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Бакалавр”:

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Магістр”:


Випускники

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного ступеня “Доктор філософії”

У 1-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімне опитування здобувачів вищої освіти “Викладач очима студентів”. Із результатами можна ознайомитися за
посилання


У 2-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімні опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:

 Здобувачі 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти:


У 2-му семестрі 2020-2021 н. р.  було проведено анонімне опитування науково-педагогічних працівників УМСФ щодо якості ОП та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями

На початку 2021-2022 н.р. проводяться опитування, з попередніми результатами яких можна ознайомитися за
посиланнями:Наприкінці 1-го семестру 2021-2022 н. р. було проведено анонімне опитування здобувачів щодо якості освітніх програм та освітнього процесу. Із результатами можна ознайомитися за посиланнями:
Здобувачі 1 (бакалаврького) рівня вищої освіти:


Здобувачі 3 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

Наші партнери

Новини