Переддипломна практика студентів-психологів

24 січня 2022 року розпочалась переддипломна практика студентів 4 курсу спеціальності 053 «Психологія». На зустрічі з керівником практики від УМСФ ще раз осмислені та озвучені основні завдання переддипломної практики, яка спрямована на проведення емпіричного дослідження студентами. Отже, добір адекватного цілям дослідження психодіагностичного інструментарію, проведення дослідження та первинна обробка даних, а також надання психологічних консультацій досліджуваним за результатами психодіагностики – всі ці цікаві та відповідальні види робіт очікують майбутніх психологів. Базами переддипломної практики виступили кафедра психології УМСФ, міжкафедральна навчальна лабораторія – служба психологічної підтримки УМСФ, загальноосвітні школи м. Дніпро та Дніпропетровської і Херсонської областей.