ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ГРАНТУ №EG/U/21-22/10/01 ТА ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ КЕРІВНИК КАТЕГОРІЇ Б»

Хурдей В.Д. і Даценко В.В. з 03.12.21 р. по 20.01.22 р. були учасниками IIІ Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності”. 

Мета програми: сприяти професійному розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників, а також керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників, відповідно до міжнародних стандартів і державної політики у галузі освіти і науки та забезпечення якості освіти, формуванню у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; навчити їх удосконалюватися самим, змінювати оточуючий світ та будувати успішне майбутнє в Україні, перетворюючи її в могутню, процвітаючу країну. 

Обсяг (тривалість) навчання: 180 годин/6 кредитів Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS.