SMART-ІНФРАСТРУКТУРА У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ МІСТ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року здобувачі вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (групи РС 18-1 та РС 18-2) освітньо-професійної програми «Країнознавство» долучились до онлайн-дискусії «Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України» в Українському центрі економічних та політичних досліджень імені О. Разумкова (м. Київ).

В дискусії брали участь: член-кореспонденти НАН України, представники Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, науковці з «Інституту економіки та прогнозування НАН України» та «Національного інституту стратегічних досліджень», підприємці, а також викладачі провідних університетів, зокрема й з Університету митної справи та фінансів.

У рамках вивчення стратегічних аспектів міжнародного маркетингу було розглянуто питання: поширення цифрових технологій та розвитку цифровізації у країнах та містах України та світу; потенційні маркетингові рішення щодо проектування Smart-інфраструктури у містах; пріоритети та інструменти політики розбудови Smart-інфраструктури в Україні.

Залучення здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», які навчаються за освітньою програмою «Країнознавство» до подібного роду науково-практичних заходів та опанування аналітичних матеріалів, позитивно сприяє поглибленню їх фахових знань, а також набуттю комунікативних компетенцій.