ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА «ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СВІТОВИХ РИНКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ»

 У рамках роботи студентського наукового гуртка «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг»                             26 березня 2021 року відбулось розширене засідання в форматі Zoom-конференції. Учасниками були здобувачі вищої освіти спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Студентка магістратури факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Заброда Д.Ю. (група ЕМ-20-1зм) виступила з презентацією своєї доповіді англійською мовою на тему: «International globalization tendencies for medical devices market».

Студентка групи ЕМ-17-2 факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Зайцева В.І. виступила з презентацією на тему «Вплив пандемії COVID-19 на туристичну галузь України та шляхи подолання кризи»;

Також обговорили подальші перспективи науково-практичних досліджень студентського наукового гуртка.

Питання, що виносились на обговорення: Тенденції розвитку міжнародної торгівлі в умовах глобалізації; Функціонування міжнародного ринку медичних пристроїв;   Країни базування досліджень і розробок в галузі медичного обладнання; Діяльність «Програми єдиного аудиту медичних виробів (MDSAP)»; Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України в цілому й зокрема на туристичну галузь; Вплив пандемії на міжнародний туристичний ринок; Проблеми та перспективи глобалізації міжнародних ринків товарів та послуг.

Дякуємо всім учасникам наукового гуртка за активну участь та бажаємо успіхів в подальших наукових дослідженнях!