ВІДКРИТЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ДЛЯ МАРКЕТОЛОГІВ»

22.11.2021 р., відповідно до графіку відкритих занять,  к.е.н., доцент Семенова Л.Ю.  провела відкрите семінарське заняття для студентів 1 курсу група МК-21-2 з дисципліни «Економіка для маркетологів» на тему «Економіка світового господарства». Метою заняття було дослідити роль транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин, принципи міжнародної торгівлі. В рамках теми студенти досліджували питання: вплив глобалізації на національну економіку, роль транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин, Хартії економічних прав і обов’язків держав, тощо.

Заняття проводилось он-лайн з використанням програми «Zoom» за чітко розробленим планом, складеному відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Під час заняття студенти демонстрували презентації та виступали з доповіддю до презентації, що дало змогу студентам показати обізнаність з досліджуваних питань, хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці. Викладач продемонстровав добре володіння методикою проведення семінарського заняття, вміння організувати та зацікавити студентів в форматі он-лайн. Під час виступу студенти показали добре володіння лексикою, аналізували виступ і вели діалогічне мовлення. Загалом заняття було проведено на високому методичному рівні із залученням сучасних технічних засобів і заслуговує на схвальні відгуки.