Засідання студентського наукового гуртка «Актуальні питання історико-філософського дискурсу» на тему «Тиждень академічної доброчесності: тези як вид наукового тексту і творчості»

11 травня, у форматі відео конференції zoom, професорсько-викладацьким складом кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей було проведено засідання студентського наукового гуртка «Актуальні питання історико-філософського дискурсу» на тему «Тиждень академічної доброчесності: тези як вид наукового тексту і творчості», присвяченого дотриманню основних принципів академічної доброчесності. До участі в даному заході було залучено близько 35 студентів різних курсів та майбутніх абітурієнтів, які мають наміри вступати на навчання до УМСФ за освітньою програмою «Експертиза культурних цінностей». 

Саме бажання продемонструвати студентам роль морально-етичних принципів у навчальній та науково-дослідній роботі, найбільш цікаві, захоплюючі та надихаючі моменти у науковій творчості, щоб наука не здавалася їм важким тягарем, а навпаки, приваблювала їх, стало приводом до такої зустрічі. Доцент кафедри Вікторія Юріївна Антонова поділилася власним науковим досвідом, розповіла про те, що таке наукові тези і який існує алгоритм щодо їх написання. Студенти активно ставили запитання. 

Оволодівши методикою написання наукових тез, усвідомивши роль морально-етичних принципів у навчальній та науково-дослідній роботі, студенти зможуть не лише стати учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, але й на більш високому рівні готуватимуться до захисту курсових й дипломних проєктів. Питання щодо виховування порядного громадянина та справедливої людини в собі та у своєму середовищі є на сьогодні особливо актуальним для України. Саме з цією метою заплановано проведення даного заходу.