АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

15

11.12.2020 року на кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму відбулась чергова лекція за темою: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ».

Спікерами були: д.е.н., професор Корнєєв Максим Валерійович; д.е.н., професор Сардак Сергій Едуардович; д.е.н., доцент Погребняк Андрій Володимирович.

Присутніми були здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм: “Готельно-ресторанна справа” (групи: ГРС20-1,2,3, ГРС20-1з); “Туризм” (групи: МТ20-1, МТ20-2); “Країнознавство” (групи: РС20-1, РС20-2); “Міжнародні економічні відносини” (групи: ЕМ20-1, ЕМ20-2).

Під час лекції було детально розглянуто та візуалізовано у презентаційному матеріалі: історичні аспекти формування університетів та принципів наукової етики; зміст академічної доброчесності; заходи щодо уникнення плагіату; напрями підвищення якості освітнього процесу та академічної доброчесності в Університеті митної справи та фінансів.

Здобувачі вищої освіти задавали актуальні та гострі питання, на які отримували відверті та вичерпні відповіді.

Професорсько-викладацькому складу та здобувачам вищої освіти рекомендовано пройти безкоштовний 3-х годинний дистанційний курс «Академічна доброчесність в університеті» у Відкритому Університеті Майдану та отримати сертифікати (https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/).