Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович

Кандидат технічних наук, доцент

Університет митної справи та фінансів

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського,2/4,

Тел. (067) 560-23-97

E-Mail: omega2417@gmail.com

  prokopovich-tkachenko@umsf.dp.ua

Соціальні мережі:

https://www.facebook.com/dima.procopovich

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій Вченій раді Державного університету телекоммунікацій за спеціальністю 05.12.02 телекоммунікаційні мережі та системи :

«Метод та засоби підвищення безпеки безпроводових телекомунікаційних систем і мереж на основі формування псевдовипадкових ключів авторизації доступу»

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Інформаційна безпека держави, Система охорони державної таємниці , Організаційне забезпечення захисту інформації, Забезпечення інформаційної безпеки держави, Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

криптографія, стеганографія, технічний захист інформаціі, кібербезпека, стандарти кібербезпеки.

 

ОСВІТА:

магістр зі спеціальності «Кібербезпека»

спеціаліст зі спеціальності «Правознавство»

 

ДОСВІД РОБОТИ

11. 2017 – до сьогодні

В.о. завідувача кафедри, завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Університету митної справи та фінансів,

м. Дніпро.

2015

Науково-технічний консультант підприємства «QPULSE. inc» (Fort Lauderdale, Florida, USA);

2014  2017 

Генеральний директор, НВП «Укрспецзв'язок»;

2013 

10 грудня 2013 р. Указом Президента України № 680/ 2013 призначений на посаду заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

2007  2014 

Спеціальна служба на керівних посадах у Державної службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

1994 – 2007

Військова служба на інженерних та керівних посадах, Служби безпеки України;

1993  1994

Інженер лінійно-технічного цеху районного вузла зв'язку, м. Павлоград;

1992 – 1993

Служба на посаді командира взводу-викладача Учбового центру шифрованого зв'язку у Збройних Силах України,в/ч 73903, А-0710, навчання в ад'юнктурі кафедри автоматизованих систем бойового управління Харківського військового університету за заочною формою навчання;

 

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах

 

 

2021

Відкритий онлайн-курс Прометеус «Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів».

Документ: сертифікат (60 годин).

2021

Онлайн-Курс «Критичне мислення для освітян»

Документ: сертифікат

2021

Відкритий онлайн-курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні»

Документ: сертифікат

2020

Міжнародне стажування «Інноваційні технології в науці та освіті : досвід Європи» (м.Варшава, Польща)

Документ: Сертифікат

 

Науково-методична робота

 

Є автором понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: 

4 монографії (в співавторстві); 

18 статей, опублікованих у фахових виданнях (з яких 11 статті у журналах, що входить до баз Scopus та  Web of Science); 

54 тез матеріалів наукових конференцій; 

16 розробок навчально-методичного характеру до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти, курсових робіт, кваліфікаційних робіт бакалавра.

 

Здійснював дослідження у межах держбюджетних, ініціативних та госпдоговірних науково-дослідних тем.

                                                                                                                                          

Здійснює керівництво діючим студентським науковим гуртком/проблемноюгрупою «Технічний захист інформаціі»

 

Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій.

 

Віце президент ГО « Українська академія кібербезпеки».

 

Проєктна та грантова діяльність, роботи, виконані на замовлення підприємств, участь у міжнародному проєкті

 

2021

Участь у міжнародному проєкті “Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему” в курсах підвищення кваліфікації для учасників АТО/ООС за напрямом: «Захист інформації та кібербезпека», 2021.

 

 

Посилання на профілі

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201777932

2.

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6590-3898

3.

Google Scholar

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=-sABXwgAAAAJ

4.

ResearchGate

 

5.

Publons

https://publons.com/onboard/?onboard_type=rid#rid-intro