Савченко Юрій Володимирович

Кандидат технічних наук, PhD, доцент

Університет митної справи та фінансів

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського,2/4,

Тел. +38 (056) 756-05-60

E-Mail: savcheny@ua.fm

  savchenko@umsf.dp.ua

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спец раді Д 45.052.06 Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за спеціальністю 05.03.05 – Машини і процеси обробки тиском:

«Удосконалення процесів ударно - хвильової регенерації твердих сплавів»; рік захисту – 2019.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, 2021.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Інтелектуальний аналіз даних», «Комп’ютерні мережі», «Вища математика», «Математична економіка», «Принципи, моделі, компоненти інтернету та WEB-речей», «Мульти-платформені мови програмування», «Сучасні мови програмування», «Фізика», «Чисельні методи», «Інформаційні технології в професійній діяльності».

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

застосування методів і моделей при високоенергетичному навантаженні, нечіткої математики, теорії інформації і кодування для розв’язання задач оцінки, прогнозування та управління стратегічною діяльністю підприємства в умовах діджиталізації суспільства.

 

ОСВІТА:

магістр зі спеціальності «Кібербезпека»

спеціаліст зі спеціальності «Надпластичність в технології металообробки»

спеціаліст зі спеціальності «Динаміка і міцність машин»

 

ДОСВІД РОБОТИ_____

09. 2020 – до сьогодні

Доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро.

09.2019  08.2020 

Доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

01.1998  06.2019 

Старший викладач кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

09.1983 – 12.1997

Завідувач лабораторією Державного науково-дослідного інституту трубної промисловості.

 

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах_

 

 

2020

Міжнародне стажування. CERTIFICAT of INTERNSHIP given to Iurii Savchenko who has completed scientific and on-the-job practical internship during the period of January 20-31.2020 in IT Desk Solutions (Republic of India) in the field of "Development and support of digitalization processes in the context of globalization of the economy"

2019

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 004936675/048595-19 від 20 грудня 2019 року в інституті післядипломної освіти Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

02.2014 – 12.2014

ДВНЗ Національний гірничий університет - Харківська гуманітарна-педагогічна академія, акредитовані Міжнародним товариством інженерної педагогіки.
Отримав сертифікат "Міжнародний інженер-викладач" International Engineering Educator за міжнародною програмою IGIP, Австрія. Reg number UA-155, має право викладати дисципліни як викладач ВНЗ згідно базової освіти.

 

Науково-методична робота

 

- 3 монографії (у співавторстві);

- 125 наукових публікацій, з яких:

- 63 статті, опубліковані у фахових виданнях (з яких 10 статей у журналах, що входять до баз SCOPUS та Web of Science);

- 27 авторських свідоцтва та патентів

- 35 – тез та матеріалів наукових конференцій.

- 29 розробок навчально-методичного характеру до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи студентами, курсових проектів.

 

 

Здійснює керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком.

 

Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій.

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю Кібербезпека.

 

З 2019 по теперішній час є дійсним членом Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, свідоцтво №642 від 15.10.2020

 

Проектна та грантова діяльність, роботи, виконані на замовлення підприємств

 

2021

Участь у міжнародному проекті “Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему” в курсах підвищення кваліфікації для учасників АТО/ООС за напрямом: «Захист інформації та кібербезпека», 2021.

 

 

Посилання на профілі

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.

Scopus

Scopus Author ID:  57219490582

2.

ORCID

http://orcid.org/ 0000-0002-7177-6311

3.

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Iurii-Savchenko

4.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=933iNTsAAAAJ&hl=ru

5.

Publons

ResearcherID is: D-9264-2019