Стелюк Барбара Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент

Університет митної справи та фінансів

Україна, 49000, м. Дніпро,

вул. В. Вернадського,2/4

Тел. +38 (050) 361 63 13

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій Вченій раді Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами:

«Моделі й методи управління організаційними  змінами при реалізації портфеля проектів» – 2008 р.

Доктор філософії – Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2008р.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент по кафедрі управління проектами (2011р.).

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Сучасні інформаційні технології», «Основи національної безпеки», «Машине навчання», «Система охорони державної таємниці», «Інформаційні системи і технології», Інноваційний менеджмент, менеджмент стартап-проектів», «Управління проектами та програмами»

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Інформаційні технології, національна безпека, управління проектами, стартап-проекти, інформаційні технології в управлінні проектами, освіта.

 

ОСВІТА:

магістр зі спеціальності «Управління проектами»

магістр зі спеціальності «Кібербезпека»

09. 2020 – до сьогодні

Доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

09. 2019 – 08.2020

Доцент кафедри кібербезпеки Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

11. 2008 – 08.2019

Доцент кафедри управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Української академії державного управління.

 

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах

 

22.10.13-22.04.2014

Підвищення кваліфікації (стажування)  у Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля, на кафедрі міжнародних фінансів та банківської справи (180 год)

Довідка  № 80-401-200, від 22.4.2014

04.09.18-04.01.2019

Підвищення кваліфікації (стажування) у  Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара на  кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій (180год.)

довідка № 89-400-110, від 04.01.2019р.

01.12.19-01.06.2020

Підвищення кваліфікації (стажування) у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» на кафедрі безпеки інформації та телекомунікацій (180год).

довідка  № 2158-л від  22.11. 2019 р.

10.08.2021

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів (60год.)

Документ: Сертифікат

03.12-07.12.2020

 Науково практична конференція в рамках реалізації проекту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

 Документ-Сертифікат

15.02-19.02.2021

 

Міжнародний онлайн-семінарів з інноваційного менеджменту і забезпечення якості освітніх, наукових та технологічних процесів, Katowice, Польща (45 год)

Сертифікат № IQP 063/2021 від 19.02.2021р.

 

Науково-методична робота

Є автором понад 90 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких:  6 монографії (в співавторстві); 15 статей, опублікованих у фахових виданнях (з яких 5 статті у журналах, що входить до баз Web of Science); 84 тез та матеріалів наукових конференцій; 16 розробок навчально-методичного характеру до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти, курсових робіт, кваліфікаційних робіт бакалавра;

 

Здійснювала дослідження у межах держбюджетних, ініціативних та госпдоговірних науково-дослідних тем, у тому числі:

в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за темаю: «Аналіз, дослідження, розробка та стандартизація криптографічних систем для захисту інформації в пост-квантовому середовищі, в умовах інформаційних і гібридних війн» за номером державної реєстрації НДР: ДР № 0118U002024.

 

Здійснює керівництво діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою «Сучасні інформаційні технології в кібербезпеці»

 

Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій понад п’яті років.

Член Української Академії кібербезпеки (сертифікат № 552 від 25 жовтня 2017р.).

 

Посилання на профілі

 

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.             

Google Scholar

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA+%D0%91.%D0%91.&oq=%D0%A1%D1%82%D0%B5

2.             

Web of Science

https://publons.com/institution/1343863

3.             

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Stelyuk

4.             

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2692-088X

5.             

Publons

https://publons.com/institution/DV-4139-2018/Barbara_Stelyuk