Паршина Олена Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технології, академік АЕН України

 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського,,2/4,

Тел. +38(050) 480 08 36

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Академік академії економічних наук України:

зі спеціальності Економіка промисловості; рік обрання  – 2020.

 

Професор кафедри економіки промисловості та організації виробництва;

Атестат професора, 2012.

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спец раді Д 08.080.01 Національного гірничого університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності):

Наукові основи управління конкурентоспроможністю продукції машинобудівного підприємства; рік захисту – 2009.

 

Доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій;

Атестат доцента, 2006.

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спец раді Київського політехнічного університету за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування:

Дослідження усталеності технологічних систем при лезвійній обробці; рік захисту – 1994.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Сучасні інформаційні технології,  Інформаційні системи та технології, Інформаційна безпека держави, Вища математика, Higher and Applied Mathematics (англійською мовою), Modern information technologies (англійською мовою), International information and inform analytical activity (англійською мовою), Global economy and international economic relations (англійською мовою)

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Забезпечення інформаційної безпеки об’єктів критичних інфраструктур; конкурентоспроможність комплексних систем захисту інформації; моделювання складних систем; розробка аналітичного інструментарію наукового обґрунтування стратегічних рішень; моделювання сценаріїв розвитку критичних інфраструктур національної економіки.

 

 

ОСВІТА:

 1. Спеціальність – технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, Кваліфікація – інженер-механік, 1989 р.;
 2. Спеціальність – менеджмент організацій, Кваліфікація – менеджер, 2000 р.;
 3. Спеціальність – філологія, Кваліфікація – спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов, 2017 р.
 4. Спеціальність – Кібербезпека, магістр, 2021 р.

 

 

ДОСВІД РОБОТИ_____ ______________________________________________

 

 

09. 2020 – до сьогодні

Професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технології Університету митної справи та фінансів

09. 2019 – 08.2020

Завідувач кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

09. 2018 – 08.2019

Професор економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету, Професор кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

08. 2016 – 08.2018

Завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів Університету імені Альфреда Нобеля

06. 2011 – 08.2016

Завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

07. 2009 – 05.2011

Завідувач кафедри менеджменту організацій (у 2010 році кафедру перейменовано – кафедра менеджменту виробничой сфери) Національного гірничого університету

09. 2007 – 06.2009

Докторант Національного гірничого університету

08. 2002 – 08.2007

Доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Національного гірничого університету

09. 2000 – 06.2002

Завідувач кафедри економічної кібернетики Донбаської державної машинобудівної академії

01. 1995 – 09.2000

Асистент, старший викладач, доцент кафедри технології машинобудування (у 1998 році кафедру перейменовано – кафедра технології та управління виробництвом) Донбаської державної машинобудівної академії

11.1990 – 12.1994

Аспірант Краматорського індустріального інституту

08.1989 – 11.1990

Стажер-дослідник науково-дослідницького сектору Краматорського індустріального інституту

 

 

 

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах_

 

 

01.11.2019 – 20.12.2019

Інститут післядипломної освіти Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,

кафедра економіки, підвищення кваліфікації з 01.11.2019 до 20.12.2019 року,  180 год, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493675/048592-19

17.09.2018 – 27.09.2018

Сертифікат учасника онлайн-семінарів по ресурсам Clarivate Analytics для наукових досліджень «Информационные инструменты для авторов научных публикаций»;

Сертифікат учасника онлайн-семінарів по ресурсам Clarivate Analytics для наукових досліджень «Информационные инструменты для анализа научной деятельности»;

Сертифікат учасника онлайн-семінарів по ресурсам Clarivate Analytics для наукових досліджень «Практические рекомендации по публикации в международных журналах»

Жовтень 2017 р.

Член наукового комітету V Міжнародного наукового симпозіуму  «Міжнародна синергетична співпраця» (Сертифікат Сейму Республіки Польща, жовтень 2017 р.)

23.березня 2018 р.,

23 травня 2018 р.,

25 квітня 2018 р,

Університет ім. Альфреда Нобеля, науково-методичні семінари для викладачів:

   – «Microsoft Power Point – майстер рівень»,

23.березня 2018 р. Сертифікат № 1331;

   – семінар-тренінг «Інноваційні підходи та методи навчання», 23 травня 2018 р., Сертифікат № 1394;

   – «Інтеграція України до Європейського дослідницького простору», 25 квітня 2018 р, Сертифікат №28/2018

09.2016 – 06.2017

 

Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р. «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов, Диплом з відзнакою С17 № 106558

від 30 червня 2017 р.

19 квітня 2017 р.,

26 квітня 2017 р.

Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Круглий стіл «Інноваційні методи викладання», Сертифікат Української, 19 квітня 2017 р.

Університет ім. Альфреда Нобеля, семінар-тренінг за темою: "Науково-дослідна робота робота студентів в освітньому процесі Університету", Сертифікат №1135, від 26 квітня 2017 р.

09.2013 – 06.2014

 

Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України,  Сертифікат про підвищення кваліфікації

№ 04/01-0009, 2014 р. 

Підвищення кваліфікаційного рівня шляхом системної участі у роботі постійно діючого семінару «Для викладачів дисциплін інноваційного циклу у ВНЗ регіону» (дисципліни «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління проектами»; дослідження інноваційних методик викладання дисциплін з напряму інноваційного розвитку та управління інноваційними проектами)

 

 

Науково-методична робота___________ ___________________

 

– 195 наукових праць, з яких 16 монографій, статті у наукових журналах, що входять до науково-метричних баз даних, статті у журналах, що входить до баз SCOPUS та Web of Science, патенти на винахід, а також публікації у матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій;

– п’ять навчальних посібників (один з них – з Грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України);

 • розробки навчально-методичного характеру до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи студентами, курсових проєктів тощо;
 • координатор двох міжнародних науково-практичних конференцій;
 • координатор проекту (на рівні Дніпропетровської області) «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняного суперкомп’ютера» Інституту економіки промисловості НАН України;
 • керівник науково-дослідної теми «Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі підвищення їх конкурентоспроможності» (№ державної реєстрації 0108U001711, 2011–2015 рр.);
 • керівник у 2016–2018 рр. науково-дослідної теми «Структурні трансформації економіки України: макро; мезо- й мікрорівні» (номер державної реєстрації теми: 0115U005679, 2015–2019 рр.);
 • виконавець науково-дослідної теми «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм власності» (номер державної реєстрації теми: 0107U001146, 2006–2015 рр.);
 • виконавець науково-дослідної теми «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації теми: 0113U007516) наукового журналу «Економіка і фінанси»;
 • член спеціалізованої Вченої ради у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (2012–2019 рр.);
 • член спеціалізованої Вченої ради з економіки в університеті імені Альфреда Нобеля (2013–2018 рр.);
 • член спеціалізованої Вченої ради з економіки в університеті митної справи та фінансів (з 2021 р.).

 

 

Проектна та грантова діяльність, роботи, виконані на замовлення підприємств________________________________

 

2010–2011

Участь у 2010 р. у виконанні завдань Інституту економіки промисловості НАН України «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Донецька, Дніпропетровська і Луганська області)» (номер державної реєстрації 0110U008079) за проектом «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняного суперкомп’ютера».

Участь у 2011 р. у виконанні завдань Інституту економіки промисловості НАН України «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (АРК, м. Севастополь, Запорізька, Рівненська, Херсонська області)» (номер державної реєстрації 0111U007408) за проектом «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняного суперЕОМ» (розпорядження президії НАН України №264 від 15.04.2011 р.) .

В процесі моделювання та проектування інформаційного забезпечення розвитку економік областей було проаналізовано особливості функціонування Дніпропетровської та Херсонської областей, обгрунтовано вибір видів економічної діяльності реального сектору економіки областей. Здійснено параметризацію, перевірку і налаштування комплексу системно-динамічних моделей функціонування економік означених областей.

2007–2009

Запропоновано вдос­коналення алгоритму визначення економічного потенціалу шахт з урахуванням конкурентоспроможності та якості продукції в рамках виконання галузевої теми «Розробка та обґрунтування методів визначення економічного потенціалу та інвестиційної при­вабливості вугільних шахт» (№ ДР 0107U005983) Націо­нального гірничого університету

2008 р.

Розроблені пропозиції з концептуальних положень щодо управління конкурентоспроможністю продукції використані Донецьким державним науково-дослідним, проектно-конструкторським та  експериментальним інститутом комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» при проведені моніторингу складних виробничих процесів виготовлення машинобудівної продукції; при розробці програм виробництва конкуренто­спроможної продукції; при ухваленні та прийнятті технічних, економічних та управлінських рішень з конкурентоспроможності; при розробці стратегії забезпечення та підвищення конкурентоспроможності машинобудівної продукції (довідка № 01–2158 від 16.09.2008 р.)

2007–2008

У практичну діяльність промислового підприємства ТОВ «Техпоставка» запроваджено принципи, модель та систему управління конкуренто­спроможністю машинобудівної продукції, а також рекомендації з обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення та підвищення конкурентоспроможності продукції (довідка № 135 від 11.09.2008 р.).

2007–2008

В умовах великого машинобудівного підприємства ЗАО «Ново­краматорський машинобудівний завод» використано методику класифікації та вибору оптимального варіанту рішення щодо забезпечення й підвищення конкурентоспроможності продукції; методику синтезу оригінальних і типових рішень з конкурентоспроможності машинобудівної продукції та методику дослідження процесу функціонування і поведінки складної виробничо-економічної системи підприємства при впровадженні інтегрованих рішень (довідка № 295–05 від 10.10.2008 р.).

2008 р.

Впроваджено методику пошуку резервів виробництва при виготовленні машинобудівної продукції, що дозволило удосконалити політику ефективного використання виробничих ресурсів на машинобудівному підприємстві ВАТ «Дружківський машинобудівний завод» (довідка  № 168/3 від 3.10.2008 р.).

 

 

 

 

Досягнення ______ _____________________________________

 

 

2020 р.

Академік академії економічних наук України зі спеціальності Економіка промисловості (18 листопада 2020 року, м. Київ, № 1104)

2020 р.

Ассоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (Свідоцтво № 638 від 15 жовтня 2020 року)

2019 р.

За високі досягнення в службовій та науково-педагогічній діяльності, сумлінну працю, активну життєву позицію та з нагоди дня юриста у жовтні 2019 році нагороджена грамотою від Дніпропетровської обласної Ради

2017 р., 2019 р.

Участь у конкурсі «SDG in Ukraine: Look of New Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)» як науковий консультант студентських команд з питань практичного впровадження цілей сталого розвитку в українських компаніях у відповідності до діяльності Глобального договору ООН. За підготовку студентських команд нагороджена грамотами

Квітень 2018 р.

Нагороджена подякою від голови конкурсної комісії за високий професіоналізм, плідну працю та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (Конкурс був проведений 5-6 квітня 2018 р. на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету)

2017 р.

Член наукового комітету V Міжнародного наукового симпозіуму  «Міжнародна синергетична співпраця» (Сейм Республіки Польща)

Квітень 2017 р.

Член журі II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (Київський національний університет імені Тараса Шевченко, 18-21 квітня 2017 р.).

2017 р.

Член журі 2-го туру Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»); член журі 2-го туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Жовтень 2017 р.

Член журі Обласного турніру юних економістів у відповідності до виконання наказу департаменту освіти і науки Дніпровської облдержадміністрації від 22 вересня 2017 р. №525/0/212-7 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017–2018 н.р.).  Обласний турнір юних економістів проведено 21 жовтня 2017 р. на базі Університету імені Альфреда Нобеля

2017 р. ,  2018 р.

 

Член журі 2-го туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Травень 2016 р.

За багаторічну плідну працю на освітянській ниві, вагомий особистий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня Науки нагороджена Почесною грамотою від Управління освіти та науки Дніпровської міської ради

2016 р.

За високі показники в роботі та з нагоди 20-річчя економічного факультету ДВНЗ «Український Державний хіміко-технологічний університет» нагороджена грамотою

2013 р. ,  2014 р.,

2015 р.

 

Член журі II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). 

 

 

 Посилання на профілі:

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215436474

2

orcid.org

https://orcid.org/0000-0002-7836-0140

3

scholar.google

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iJvnMw8AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6fQwxhxHlKIpBDaLEU68l03KwrnqBmV8TtiKv8kFO6gyNFDixppm07wUtwn2XzJdbl1UWW0sHfJMIAFm2mIOrdJtCwzUEJh8LGR_g7ZHngpPpVpg2V3KzPVH4HTPThf_K9r6Id