Тарасенко Юрій Станіславович

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Університет митної справи та фінансів

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського,2/4,

Тел. +38 (067) 8306323

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

            Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук у спеціалізованій Вченій раді (Дніпровськ. Нац. Університету - ДНУ) за спеціальністю 01.04.03 Радіофізика, у тому числі квантова радіофізика: «Исследование затухания в двухсвязных линиях передачи с частичным диэлектрическим заполнением».

            Диплом кандидата фіз.-мат. наук МФМ №024899 від 10.12. 1975р.

            Атестат доцента ДЦ №026093 від 14.03.1979р.

            Сертифікат з мовної освіти на рівні В2 з англійської мови (від 24.05.18р.)

            Diplomа Ukrainian Academy of Cyber Security associate professor of Cybersecurity and Information Technology Y.S. Tarasenko elected Academician (рішення Президії №1256 January 21, 2021).

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Основи технічного захисту інформації, Інформаційні системи та технології, Комплексні системи захисту інформації, Електротехніка ї електроніка, Фізика.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: застосування методів і моделей от конкретно-наглядного макетування до віртуально-трёхмірного з метою підвищення рівня захищеності в інформаційно-телекомунікаційних системах, забезпечення достовірності інформаційної експертної бази та ефективності різноманітних систем контролю та безпеки за допомогою радіоелектроной модернізації та зниження стороннього деструктивного кібернетичного впливу за допомогою соціальної інженерії.

 

ОСВІТА:

            *вища - закінчив у 1969р. Дніпровський державний університет (спеціальність 0704 - «Радіофізика та електроніка», кваліфікація – радіофізик); у 1972р. - закінчив аспірантуру ДНУ;

            *сертифікат з мовної освіти на рівні В2 з англійської мови (від 24.05.18р. Reference Number 9031754 DP01 Similar to Cambridge First Certificate-English FCE Certificate, BEC Vantage, IELTSLEVELS 5-6, TOEFL 87-109, AptisB2).

 

ДОСВІД РОБОТИ

Науково-педагогічний стаж більш 45 років

 • з 01.08.1969р. по 01.08.1972р. – аспірант ДНУ,
 • з 15.09.1972р. по 11.08.1975р. – м.н.с., с.н.с. ДНУ,
 • з 11.08.1975р. по 25.06.1976р. – асистент кафедри фізики НВЧ ДНУ
 • з 25.06.1976 , - доцент ДНУ,
 • з 1980 року по 2002 рік – заступник декану радіофізичного факультету ДНУ,
 • з вересня 2002 року – декан загальновузівського деканату по роботі з іноземними студентами ДНУ. З липня 2007 року по 31.12.2010р. (у зв’язку з реорганізації деканату) на посаді начальника відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів Управління з міжнародного співробітництва ДНУ,
 • з 01.07. 2005р. по 26.08.2011р. – професор кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики факультету Фізики, електроніки та комп’ютерних систем ДНУ,
 • з 20.03. 2018р. - до 2023р. - доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій (0,5 ставки) УМСФ.

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах

 • 2018 рік - підвищення кваліфікації на кафедрі радіоелектронної автоматики ФТФ ДНУ ім. Гончара за фахом 125 Кібербезпека (наказ по ДНУ № 302к від 12.04.2018 р.). Тема: «Комплексні системи збору інформації та їх захист від несанкціонованого доступу при контактних і дистанційних методів та засобів митного контролю»;
 • з 19.01.2021 по 03.02.2021 рік - підвищення кваліфікації EPAM [OnlineUA] Teachers Internship 2021 group from EPAM.

 

Науково-методична робота

 

Є автором понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру (у Scоpuse 8 робіт з цитуванням по 29 документуванням, де h-індекс = 2), середь яких:

4 монографії (в співавторстві) за 5 останніх років, у тому числі:

 • Тарасенко Ю.С., Стелюк Б.Б., Прокопович-Ткаченко Д.І. Сучасні підходи достовірності митного контролю оптично непрозорих об'єктів. / «Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб’єктів національного господарства»: монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – ISBN 978-617-518-381-6 Дніпро: Пороги, 2020.  – 520 с. C.416-427.
 • Tarasenko Yu.S., Savchenko Iu.V., Prokopovych-Tkachenko D.I., Parshyna O.A. Correlation perception of uncertainty with the error of measurements. (Корреляционное восприятие неопределённости с погрешностью измерений).  «Modern engineering and innovative technologies». International periodic scientific journal Issue №15 Part 3 Секц. Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы. (Published by: Karlsruhe, Germany, Copernicus, GScholar Indexed in indexcopernicus (ICV: 84.35)). Монография, DOI: 10.30890/2567-5273.2021-15-03-067 February 2021. p.p. 6-10.
 • Тарасенко Ю.С., Савченко Ю.В., Паршина Е.А., Стелюк Б.Б., Прокопович-Ткаченко Д.І. Improving the efficiency of the customs system of control and security with the help of radioelectronic modernization (Підвищення ефективності митної системи контролю та безпеки за допомогою радіоелектроной модернізації). SCIENCE FOR MODERN MAN. Book 4. Part 4. Innovative engineering and technology, informatics, security systems, transport development, architecture Monographic series «European Science». Chapter 15. ScientificWorld-NetAkhatAV Karlsruhe Germany 2021 (DOI, ISBN, IndexCopernicus, Карлсруэ, Германия) 24 февраля 2021 p.p. 142-147  DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-04-024 (Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021 Part 4) Monograph ISBN 142 978-3-949059-12-4.
 • Тарасенко Ю.С., Савченко Ю.В., В.Ю.Клим. Modeling paradigm: from visual layouting to virtual 3D (Парадигма моделирования: от конкретно-наглядного макетирования до виртуального трёхмерного). Міжнародна наукова конференція «Role of science and education in sustainable development 2 nd International Scientific Conference» Part 4. Education for Sustainable Development: an Interdisciplinary Approach. Publishing House of University of Technology, Katowice. Monograph 44. April 5 – 6, 2021. P.p. 595-608.;

2 патенту за 5 останніх років, у тому числі:

 • Патент № 131986 Україна, МПК (2018.01) G09C 5/00 B33Y 50/00. № U2018 08262. Бюл. № 3. Спосіб стеганографічного приховування інформації за допомогою технологій 3D-друку. / Кузнецов О.О., Стефанович О.О., Шеханін К.Ю., Прокопович-Ткаченко Д.І., Мороз Б.І., Полінський О.М., Маленко Є.В., Тарасенко Ю.С. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня – 11.02.2019, Бюл. № 3.// Опис до патенту. − Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?  action=viewdetails&IdClaim=255487&chapter=description.
 • Патент №132302 Україна, МПК (2019.01) H04L 9/00. № U2018 08261. Бюл. № 4. Спосіб стеганографічного приховування даних в кластерних файлових системах. / Кузнецов О.О., Стефанович О.О., Шеханін К.Ю., Прокопович-Ткаченко Д.І., Мороз Б.І., Полінський О.М., Маленко Є.В., Тарасенко Ю.С. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.02.2019. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня – 25.02.2019, Бюл. № 4. // Опис до патенту. − Режим доступу: http://base.uipv.org  / searchINV/search.php? action=viewdetails&IdClaim=255487& chapter=description

 

10 статей за 5 останніх років, опублікованих у фахових виданнях ( з яких 3 статті за 2018 та 2019рокі у журналах, що входить до баз Web of Science), у тому числі:

 • A. Kuznetsov, R. Serhiienko, D. Prokopovych-Tkachenko, Yu. Tarasenko, I. Belozertsev. Algebraic immunity of symmetric ciphers. / Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал «Комп’ютерні науки та кібербезпека. Computer science and  cybersecurity (CS&CS)», Issue 4(8) 2017, p. 36-48.
 • A. Kuznetsov, R. Serhiienko, D. Prokopovych-Tkachenko and Y. Tarasenko, “Evaluation of algebraic immunity of modern block ciphers,” Proceedings of the 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2018, pp. 288-293. [Scopus].. [https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85050651365&doi=10.1109%2fDESSERT.2018.8409146&partnerID=40&md5=e53863c4011e9cf4a59e36a2640cf6cb]. DOI: 10.1109/DESSERT.2018.8409146.
 • K. Lisickiy, K. Kuznetsova, Y. Malenko, O. Zavgorodnia, Y. Tarasenko, “Accelerated method for calculating the algebraic immunity of S-boxes” Proceedings of the 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2019, Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, pp.899-905. [Scopus]. [https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074923035&doi=10.1109%2fUKRCON.2019.8879943&partnerID=40&md5=e1ccec099dca4f56fbdf09601ea6f9ce].
 • O. Stefanovych, K. Kuznetsova, Y. Tarasenko and O. Polins’ky, "Steganography hiding of information using 3D-printing technologies, "2018 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), Odessa, Ukraine, 2018, pp. 1-5. Published in: 2018 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo). Date of Conference: 10-14 Sept. 2018 Date Added to IEEE Xplore: 26 March 2020. [Scopus]. [https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083502747&doi=10.1109%2fUkrMiCo43733.2018.9047559&partnerID=40&md5=61c7e7f58c29cf20f5bff4327f8e59b9] ISBN Information: DOI:10.1109/UkrMiCo43733.2018.9047559
 • Алгоритм забезпечення достовірності інформаційної експертної бази як підсистеми інформаційної системи митного контролю [Текст] / В.В. Смірнов, Ю.С. Тарасенко, Б.Б. Стелюк // Системи та технології. – ISSN 2521-6643. Дніпро: УМСФ. – 2016 – № 2(55/1) – С.47-55
 • Аспекти оперативності митного контролю великогабаритних оптично непрозорих об'єктів [Текст] / Ю.С. Тарасенко, Б.Б. Стелюк, В.В. Смірнов // Системи та технології. – ISSN 2521-6643. Дніпро: УМСФ. – 2017. – № 1(55/2) – С. 33-42
 • Особливості виявлення прихованих об’єктів штучного походження в умовах митного контролю [Текст] / Ю.С. Тарасенко, В.В. Смірнов, Д.І. Прокопович-Ткаченко // Системи та технології. – ISSN 2521-6643. Дніпро: УМСФ. – 2019. – № 2(58) – С. 161-169.
 • Режим безеховості в інформаційно-вимірювальної системі митного контролю [Текст] / Ю.С. Тарасенко, В.В. Смірнов, Б.Б. Стелюк Б.Б., Д.І. Прокопович-Ткаченко // Системи та технології. – ISSN 2521-6643. Дніпро: УМСФ. – 2019. – № 2(58) – С. 170-182.
 • Концептуально-гносеологічні аспекти інформаційної безпеки (захищеності) з позицій соціальної інженерії [Текст] / Ю.С.Тарасенко, Солянніков В.Г., Калюжний О.Е. // Системи та  технології. – 2021. – № 1(61). С. 10с
 • Парадигма радіоелектронних вимірів: від погрішності до невизначеності [Текст] / Ю.С.Тарасенко, Прокопович-Ткаченко Д.І., Савченко Ю.В., В.О. Воскобойник // Системи та  технології. – 2021. – № 1(61). С. 18с

18 тез та матеріалів наукових конференцій за 5 останніх років, у тому числі:

 • Питання підвищення рівня захищеності в інформаційно-телекомунікаційних системах / Д.С.Кузьменко, В.В.Луценко, Ю.С.Тарасенко // Секция «Інформаційні системи та технології» Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації (27–29 листопада 2018 року, м. Кропивницьк). – С.71-72.
 • Аспекти експрес аналізу захищеності комп'ютерних даних / Д.С.Кузьменко, В.В.Луценко, Ю.С.Тарасенко // Секция «Захист програм та даних в комп’ютерних системах і мережах»  Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації (27–29 листопада 2018 року, м. Кропивницьк). – С. 409-410.
 • . Сode-based Pseudorandom Generator of the Maximum Period / Alexandr Kuznetsov, Anastasia Kiyan, Yuriy Tarasenko, Evgeniy Malenko, Olexandr Polins’ky // 5th International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunicatsons. Science and Technology. DICS&T’2018: Kharkiv, 2018.
 • Algebraic Immunity of Symmetric Ciphers. / A. Kuznetsov, R. Serhiienko, D. Prokopovych-Tkachenko, Y. Tarasenko // Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT’2018. Ukraine, Kyiv May 24-27, 2018
 • New Code-based Pseudorandom Generator. / Alexandr Kuznetsov, Anastasia Kiyan, Yuriy Tarasenko, Evgeniy Malenko, Olexandr Polins'ky // The Eighth World Congress Aviation in the XXI-st Century. Safety in Aviation and Space Technologies. Symposium 8 International Symposium on Electric Aviation and Autonomous Systems (ISEAS-2018). Kyiv. October, 2018.
 • Організаційно термінологічні питання стосовно комплексної системи інформаційної безпеки. / Кузьменко Д.С., Тарасенко Ю.С., Луценко В.В. // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 41)». Секція «Інформаційні системи і технології». / Збірник тез доповідей: випуск 41 (м. Тернопіль, 13 вересня 2019 р.). – Тернопіль 2019. – 100 с. С.32-35.
 • Апріорна вразливість сучасного захисту персоналу та вдосконалення анонімності їх роботи /Тарасенко Ю.С., Луценко В.В., Філіпов М.С. // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)» / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.). – Частина 1. – Тернопіль. 2019. -120 с. С. 85-86.
 • Щодо оцінки ефективності засобів захисту інформації / Ю.С.Тарасенко, Д.С.Кузьменко // Матеріали міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики». / - Дніпро, Кам’янське – 2019(2). С. 72-73
 • Безехові камери як не стандартизовані засоби вимірювань у практиці митного контролю. / Ю.С.Тарасенко, П.О.Боздуган, А.М.Вітюгова, М.М.Дишко, М.С.Філіпов // Матеріали міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики». / - Дніпро, Кам’янське – 2019(2).
 • Аспекти реалізації технічних засобів митного контролю. / Ю.С.Тарасенко, Б.Б. Стелюк. // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 46). Секція Інформаційні системи і технології / Тернопіль - 2020/46 - 05 березня 2020р.
 • Реалізація кібер-безпечного доступу до мережі інтернет за допомогою WI-FI системи. / Д.І.Прокопович-Ткаченко, В.Г.Солянніков, Ю.С.Тарасенко // International scientific conference "Innovative technologies, models Cyber Security Management, ITCSM-2020 ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE ITCSM-2020 Dnipro, Ukraine Book of Abstracts «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ ITMK-2020» Міжнародна наукова конференція Дніпро, 2020. стор.53-55.
 • Зниження стороннього деструктивного кібернетичного впливу за допомогою соціальної інженерії. / Тарасенко Ю.С. Кузьменко Д.С. // International scientific conference "Innovative technologies, models Cyber Security Management, ITCSM-2020 ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE ITCSM-2020 Dnipro, Ukraine Book of Abstracts «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ ITMK-2020» Міжнародна наукова конференція Дніпро, 2020. с. 96-98.
 • Аспекты формирования профессиональной компетенции студентов вуза / Тарасенко Ю.С. // International scientific conference "Innovative technologies, models Cyber Security Management, ITCSM-2020 ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE ITCSM-2020 Dnipro, Ukraine Book of Abstracts «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ ITMK-2020» Міжнародна наукова конференція Дніпро, 2020. 
 • Тарасенко Ю.С., Солянніков В.Г. Інформаційні системи з позицій забезпечення надійності та невизначеності вимірювань. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» Дніпро, 2021, Стеблянко П.А.
 • Тарасенко Ю.С., Солянніков В.Г., Бруй І.І. Тіньові сторони соціальної інженерії. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» Дніпро,.2021, Стеблянко П.А.
 • Тарасенко Ю.С., Солянніков В.Г., Бруй І.І. Paradigm of information security: from acceptable risk to efficiency of investment (Парадигма информационной безопасности: от приемлемого риска до эффективности инвестиций). Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» Секц. «Спрямування розвитку сучасних інноваційних технологій у сфері комп’ютерних наук та кібербезпеки» Дніпро 16 квітня 2021 р. Р. 422-423.
 • Тарасенко Ю.С., Солянніков В.Г., Бруй І.І. Кібербезпека: інформаційні аспекти захисту від технологій впливу. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» Секц. «Спрямування розвитку сучасних інноваційних технологій у сфері комп’ютерних наук та кібербезпеки» Дніпро 16 квітня 2021 р. С. 424-426.
 • Смірнов В.В., Тарасенко Ю.С. Можливості і проблеми комп'ютерного тестування рівня знань студентів при дистанційной формі навчального процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» Секц. «Спрямування розвитку сучасних інноваційних технологій у сфері комп’ютерних наук та кібербезпеки» Дніпро 16 квітня 2021 р. С. 418 – 421.

 

2 підручника/навчального посібника:

 • Тарасенко, Ю.С. Повторяем и систематизируем основы математики. Алгебра. [Текст]: учеб.. пособие для иностр. слушателей підготов. отд-ния / Ю.С.Тарасенко. – Д.: РИО ДНУ; Изд-во ДНУ, 2009.– 404 с.
 • Тарасенко, Ю.С. Фізичні основи радіолокації [Текст]: навч. посіб.    / Ю.С.Тарасенко. – Д.: Вид–во «Пороги», 2011.– 500 с.

 

Крім того:

 • Особисто та в співавторстві опублікував 7 навчальних посібників, 9 навчально-методичних збірників, 4 рекламно-інформаційних буклетів для навчання іноземних слухачів підготовчого відділення вищого навчального закладу та спеціалістів природничо-інженерних напрямків та є автором 5 винаходів.
 • Шляхом модулювання фізичних явищ та методів отримання радіофізичних повідомлень були створені засобі навчання, які з них відзначені Золотою, Срібною та двома Бронзовими медалями ВДНГ. За 5 останніх років є більш 20 розробок навчально-методичного характеру до проведення лекційних та практичних занять, виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти бакалавра.
 • Здійснюю керівництво діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою: «Ризики в кібербезпеці».
 • Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій.
 • Дійсний член Академії Кібербезпеки Украіни – Ukrainian Academy of CyberSecurity.

 

Посилання на профілі

 

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.   

Google Scholar

 

2.   

Scopus

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid

3.  

ResearchGate

 

4.   

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-4226-5707

5.   

Publons