Філатов Віктор Вікторович

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права

У 2008 році закінчив Донецький юридичний інститут МВС України та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста, спеціальність «Правознавство». У 2012 році закінчив ад’юнктуру Донецького юридичного інституту МВС України. У цьому ж році, присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (тема дисертації «Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України»).

Має досвід роботи у вищих навчальних закладах на посаді старшого викладача (Донецький університет економіки та права). Працює у складі Громадської ради при Головному управлінні Державної податкової служби України у Дніпропетровській області. На громадських засадах є аналітиком ГО «Правозахисна група Січ» (м. Дніпро). У травні 2020 року отримав вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: механізми імплементації норм європейського права до національного законодавства, митна та фінансова безпека держави; розвиток теорії інформаційних правовідносин та ІТ-права; рецепція міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту, перехідне правосуддя.

Дисципліни, що викладає: основи римського приватного права, правове регулювання інноваційної діяльності, інформаційне право, основи юриспруденції, аграрне та земельне право.

Електронна пошта:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Фахові статті (за останні п’ять років):

 1. Філатов В. В. Функции информационной безопасности государства в правовом измерении. Legea si Viata. 2018. P. 170–173.
 2. Філатов В. В. Европейский опыт правового регулирования информационной безопасности. East European Science Journal.2018. P. 69–72.
 3. Філатов В. В. Розвиток теорії інформаційних правовідносин в умовах перехідного правосуддя в Україні. Держава та регіони. 2019. № 1. С. 106–110.
 4. Філатов В. В. Податкова інформація: проблемні питання законодавчого визначення. Правова позиція. 2019. № 2. С. 106 –111.
 5. Yevhen Leheza, Viktor Filatov, Volodymyr Varava, Vira Halunko, Dmytrо Kartsyhin Scientific and practical analysis of administrative jurisdiction in the light of adoption of the new code of administrative procedure of Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Issue 5. 2019. Р. 1–8.
 6. Filatov V., Нerasymchuk S., Zuieva, O., Tuieva, O., Kartsyhin, D. Protection of property rights of citizens in the conditions of foreign military aggression: political and legal experience of Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. Vol 39. Num 69. P. 198-211.

Тези конференцій (за останні п’ять років):

 1. Філатов В. В. Проблеми правової визначеності окремих категорій інформаційної безпеки України. Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (Київ. 9–10 лютого 2018 р.). Київ. Центр правових наукових досліджень. С. 50–53.  
 2. Філатов В. В. Проблеми юридичної освіти в умовах модернізації українського освітнього простору. Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers. Internship proceedings (Sandomierz. 11 June 2018). Sandomierz. P. 197–200.  
 3. Філатов В. В. Вплив адміністративної реформи на процес модернізації українського освітнього простору. Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. «Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти» (Дніпро. 20 квітня 2018 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів. С. 218–220.
 4. Філатов В. В. Захист майнових прав внутрішньо переміщених осіб: зарубіжний досвід та проблеми державної політики. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики. Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (17 травня 2019 р. м. Дніпро). Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2019. С. 14–16.
 5. Філатов В. В. Розвиток теорії інформаційних правовідносин в контексті захисту приватних прав та інтересів. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин. Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (8-9 березня 2019 р. м. Одеса). Одеса: Причорноморська фундація права. 2019. С. 76–78.
 6. Філатов В. В. Проблемні аспекти забезпечення реалізації внутрішньо переміщеними особами права на житло: Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (21-22 червня 2019 р. м. Запоріжжя). Запоріжжя: Класичний приватний університет. 2019. С. 89–91.
 7. Філатов В. В. Перспективи правового забезпечення ринку сільськогосподарських земель в Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах: Матеріали регіональної наук. практ. конф. (19 листопада 2019 р. м. Дніпро). Дніпро: ДДУВС. 2019. С. 82–84.
 8. Філатов В. В. Захист майнових прав громадян в умовах збройного конфлікту на Сході України. Захист прав людини в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції: проблеми, здобутки, перспективи. Матеріали круглого столу (13 грудня 2019 р. м. Маріуполь). Маріуполь: ДДУУ. 2019. С. 94–96.
 9. Філатов В. В. Яким буде Закон України «Про державну політику в умовах перехідного правосуддя»?. Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у 21 столітті: Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (26-27 лютого 2021 р. м. Одеса). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. 2021. С. 158–163.
 10. Філатов В. В. Захист дітей в умовах збройного конфлікту: обов’язки держави та міжнародний досвід. Право як ефективний суспільний регулятор. Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (19-20 лютого 2021 р. м. Львів). Львів: Центр правничих ініціатив. 2021. С. 131–134.
 11. Філатов В. В. Перспективи законодавчого визначення статусу осіб, незаконно позбавлених волі на тимчасово окупованих територіях. Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику. Матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (5-6 лютого 2021 р. м. Харків). Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація. 2021. С. 58–60.
 12. Філатов В. В. Спроби законодавчого врегулювання колекторської діяльності в Україні. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнарод. наук-практ. конф. (м. Дніпро. 14 травня. 2021 р.). Дніпро: УМСФ. 2020. С. 9-10.   

Монографії: 

 1. Філатов В. В. Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України: монографія. Донецьк: ДонУЕП. 2013. 200 с.  

Навчальні посібники:

 1. Філатов В. В. Інформаційне право України: навч. посіб. / В. В. Філатов, С. Я. Берсуцька. – Донецьк: ДонУЕП, 2013. – 175 с.
 2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 164 с.