Герасимчук Сергій Сергійович

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного, господарського та екологічного права

У 2008 році закінчив факультет права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство». У 2009 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, отримав кваліфікацію спеціаліста з фінансів, у 2011 році Дніпропетровський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, отримав диплом магістра державного управління. 

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»(тема дисертації «Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку»).

Має досвід роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, адвокатурі. 

Дисципліни, що викладає: «Цивільний процес».

Сфера наукових інтересів: цивільні правовідносини, кримінальні правовідносини, господарські правовідносини. 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Фахові статті

 1. Герасимчук С.С. До питання способів вчинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск №2. Том 3. С. 188-193.
 2. Герасимчук С.С. Алгоритмы действий сотрудников полиции при расследовании хулиганства, связанного с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 4. С. 67-72.
 3. Герасимчук С.С. Особливості проведення початкових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обовязки з охорони громадського порядку. Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. 2017. № 4. С. 211-216.
 4. Герасимчук С.С. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск №6. С. 207-212.
 5. Герасимчук С.С. Особливості проведення слідчого експерименту при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обовязки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми розслідування злочинів в сучасних умовах: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди святкування 10-річчя факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства (Дніпропетровськ, 24 верес. 2015 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 96-98.
 6. Герасимчук С.С. Деякі аспекти проведення допиту при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обовязки з охорони громадського порядку // Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні: матер. наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С. 174-176.
 7. Герасимчук С.С. Обстановка вчинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обовязки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми розслідування кримінальних правопорушень у сфері громадської безпеки та громадського порядку : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 30 трав. 2017 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. С. 151-153.
 8. Герасимчук С.С. До питання взаємодії підрозділів поліції у кримінальних провадженнях за фактом учинення хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обовязки з охорони громадського порядку // Актуальні питання теорії та практики криміналістичної науки : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 16 трав. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 174-177.
 9. Герасимчук С.С. Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Автореф. дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 20 с.
 10. Герасимчук С.С. Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 240 с.
 11. Герасимчук С.С. Криміналістичний аналіз особи потерпілого при розслідуванні хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України (м. Дніпро, 30 лист. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 43-45.
 12. Герасимчук С.С. Слідова картина хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обовязки з охорони громадського порядку // Актуальні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування : матеріали наук.-практ. семінару (Дніпро, 24 травня 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. С. 53-55.
 13. Герасимчук С. С. Філатов В. В. До питання нормативно-правового закріплення принципів інформаційних правовідносин в законодавстві України. Вчені записки Таврійського нац ун-ту ім. В. І. Вернадського. 2020. № 2. С. 126-130.
 14. Герасимчук С. С., Філатов В. В. Нistorical aspect of formation of international customs relations of Ukraine with the states of the world. Customs Scientific Journal. 2021. № 1. С.
 15. Filatov V., Нerasymchuk S., Zuieva, O., Tuieva, O., Kartsyhin, D. Protection of property rights of citizens in the conditions of foreign military aggression: political and legal experience of Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. Vol 39. Num 69. P. 198-211.(Web of science Indexed)

 

Монографії: 

 1. Герасимчук С.С., Чаплинський К.О., Єфімов М.М. Криміналістичне забезпечення розслідування хуліганства, по в’язанного з опором представникові влади або громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку: монографія / С.С. Герасимчук, К.О Чаплинський, М.М. Єфімов. - Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 238с.

 

Навчальні посібники:

 1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 164 с.