Зуєва Оксана Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права

 • У 1999 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого та здобула кваліфікацію юриста, спеціальність «Правознавство». У 2004 р. закінчила аспірантуру Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.
 • У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько – процесуальне право» (тема дисертації «Концесія як форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами»). У 2010 році присвоєно вчене звання доцента.
 • Сфера наукових інтересів: господарське право, господарський процес.
 • Дисципліни, що викладає у 2021/2022 н.р.: «Господарське право України», «Цивільний процес», «Правові засади регулювання господарської діяльності», «Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Господарське та трудове право».
 • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Фахові статті:

 

 1. Зуєва О.А. Мирова угода в процедурі банкрутства/ О.А. Зуєва  // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право– 2016. - №1 (13).- С. 126-133
 2. Зуєва О.А. Зарубіжнпй досвід застосування процедури банкрутства фізичної особи. «Visegrad Journal on Human Rights». №6. 2019 р. С. 78 – 84

 

 1. Filatov V., Нerasymchuk S., Zuieva, O., Tuieva, O., Kartsyhin, D. Protection of property rights of citizens in the conditions of foreign military aggression: political and legal experience of Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. Vol 39. Num 69. P. 198-211.(Web of science Indexed)

 

 1. Oksana Zuieva. Передумови законодавчого закріплення процедури банкрутства фізичної особи: український та європейський досвід. Visegrad Journal on Human Rights.6 (volume 3) 2019. С. 78 – 83

Тези конференцій:

 1. Зуєва О.А. Щодо окремих аспектів правового регулювання управління господарською діяльністю державних підприємств/О.А. Зуєва// Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матер. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. – Івано – Франківськ.: Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 2016. – С. 176-179
 2. Зуєва О.А. Про судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі банкрутства за Кодексом про процедури банкрутства. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 22 - 25
 3. Зуєва О.А. Нормативно-правове регулювання політики COMPLIANCE як складової соціально відповідального бізнесу. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародно-науково-практичної конференції (Дніпро, 15 травня 2020). С. 7 – 9
 4. Зуєва О.А.  Бізнес – інкубатори як форма підтримки малого підприємництва агросфери. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: збірник матеріалів науково-практичної конференції  (м. Харків, 20 листопада 2020). С. 151 – 154.
 5. Зуєва О.А. Соціальна відповідальність бізнесу: проблеми та перспективи правового регулювання в Україні // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародно-науково-практичної конференції (Дніпро, 14 травня 2021). С.21 - 23

Підручники та навчальні посібники :

 1. Цивільний процес України/Валуєва Н.О., Зуєва О.А., Скачко Д.П. – Д.: Академія митної служби України,2009. – 235 с.
 2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 164 с.

З грифом МОН України:

 1. Господарське право України/ За ред.. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана, Н.В. Погорецької. – Х.: Право, 2005. – 384 с.;
 2. Цивільне право України (Загальна частина)/ кол. авт. – К.:  «Хай-Тек Прес», 2013 – 432 с.