Григораш Тетяна Федорівна

Григораш Тетяна Федорівна

старший викладач кафедри (за сумісництвом)

 

1980 р. – Дніпропетровський ордена Трудового прапора металургійний інститут, інженер-економіст.

Стаж науково-педагогічної діяльності 41 рік, в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації - 23 роки.

Працює в навчальному закладі з лютого 1992 року.

У поточному році викладає дисципліни: «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Аналіз фінансово-господарської діяльності», «Навчальна практика АГД».

Сфера наукових інтересів: стратегічний фінансовий менеджмент, теорія обмежень.

З 2020 року працює завучем у науковому ліцеї міжнародних відносин ІІ-ІІІ ступенів Університету митної справи та фінансів.

За останні п’ять років пройшла стажування на кафедрі фінансів та банківської справи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (з 01.11.2017 по 15.12.2017, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00473675/048360-17), взяла участь у майстер-класах за темами: «Корпоративні фінанси», «Аналіз бізнесу» (Академія бізнесу «Ernst & Young») (сертифікати) – 2017, тренінгах за темами «Фінансовий менеджмент», «Управління ефективністю діяльності» (сертифікати) – 2021.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Має 175 наукових та науково-методичну роботу: у т.ч. 2 навчально-методичних посібника з грифом МОН (у співавторстві) («Управління корпоративними фінансами» та «Системи соціального страхування зарубіжних країн»), 71 наукову статтю та тези (у т.ч. 1 статтю у журналі, що індексується у базі Scopus), 88 робіт навчально-методичного та науково-методичного характеру.

Профіль у Google Scholar

https://orcid.org/0000-0002-3000-1683 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Монографії, підручники:

 1. О. Grygorash, Т. Grygorash. Small business activity in the context of local budget revenues: монографія // Global problems of national economics development (2018). Kraków: Drukarnia Unidruk. 273. P. 184-196.

Статті у наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, WoS, Index Copernicus):

 1. Hryhorash T. The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine / O. Hryhorash, M. Korneyev, Ye. Leheza, L. Zolotukhina, T. Hryhorash // Investment Management and Financial Innovations – № 15(1), 2018. - С. 132-140 [Scopus].
 2. Григораш О. В., Григораш Т. Ф. Ченцов В. В. Світова економіка в умовах COVID - 19. Економіка та держава. 2020. - №4. - С.104 – 108. Фахове видання.
 3. Григораш Т. Ф. Облігації як інструмент залучення грошових ресурсів / Т. Ф. Григораш, О. С. Мягков, Г. Ю. Воєводський // Приазовський економічний вісник – 2019. - №3 (14) . – С. 362-368. Фахове видання.
 4. Григораш Т. Ф. Актуальні проблеми грошово-кредитного ринку України / Т. Ф. Григораш, В. К. Фоменко, А. О. Пушечнікова // Інфраструктура ринку – 2019. - №31 . – С. 99-103. Фахове видання.
 5. Григораш Т. Ф. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через ІРО підприємствами України / Т. Ф. Григораш, О. М. Зінченко // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2017. - №5. – С. 35- 39. Фахове видання.
 6. Григораш Т. Ф. Вартість позикових коштів для підприємств України: недоліки та перспективи / Т. Ф. Григораш, М. О. Журавель, В. В. Стаханова // Науково-практичний журнал: Регіональна економіка та управління. – 2017. - № 2 (15). – С. 15-29. Фахове видання.
 7. Григораш Т. Ф. Середньозважена вартість капіталу: особливості розрахунку в Україні та у світі / Т. Ф. Григораш // Бізнес Інформ. - 2016. - №11. - С. 281-286. Фахове видання.
 8. Григораш Т. Ф. Інтелектуальний капітал: його сутність та вплив на розвиток підприємства / Т. Ф. Григораш, В. В. Задорожна // Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2016. - №4/2. – С. 57 – 59. Фахове видання.
 9. Григораш Т.Ф. Оцінювання рентабельності власного капіталу підприємств України за видами економічної діяльності // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. 2016. - №2. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4793&p=1Фахове видання.
 10. Hryhorash O., Chentsov V., Nurgaliyeva A., Hryhorash T. State funding of higher education as a factor of ensuring its quality: experience of the European countries. Public and Municipal Finance, 2020. - 9(1), 60-69.Фахове видання.
 11. Григораш О. В., Григораш Т.Ф. Оцінювання видатків на вищу освіту на основі прогнозів соціально-економічного розвитку україни. Наукові праці МАУП. Економічні науки, 2021. - 2(61), 60-69.. Фахове видання.

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

 

 1. Григораш О. В., Григораш Т. Ф. (2021). Впровадження дистанційної освіти: соціально-економічний аспект. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» (16 квітня 2021 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів. С. 84-85.
 2. Григораш О. В., Григораш Т. Ф. (2020). Цифровізація діяльності як необхідна умова ведення бізнесу в умовах COVID-19. Матеріали Міжнародної науково-практична конференції «Цифровізація діяльності як необхідна умова ведення бізнесу в умовах COVID-19» (06 листопада 2020 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів. С. 41-43.
 3. Біневич Ю.О., Манойло К.І., Григораш Т.Ф. (2019). Зарубіжний досвід управління грошовими потоками на підприємстві. Світові тенденції сучасних наукових досліджень. – Збірник наукових матеріалів ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції el-conf.com.ua. (28 жовтня 2019 р.). м. Вінниця. Частина 1.  С. 65 – 67.
 4. Григораш Т.Ф., Валуєва К.Д. (2019). Управління фінансовим потенціалом підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права» (14 листопада 2019 р.). м. Полтава.  С. 32-33.
 5. Григораш О. В., Григораш Т. Ф. (2019). Фінансові ризики підприємств гірничодобувної та металургійної промисловості. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів» (19 квітня 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів. С. 78-79.
 6. Григораш О. В., Григораш Т. Ф. (2018). Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції» (23 листопада 2018 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів. С. 234-236.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Дєєва Н.М., Олійник В.Я , Григораш Т.Ф., Григораш Г.В. Управління корпоративними фінансами: Навч. Посібник з грифом МОН - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.
 2. Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн: Навч. Посібник з грифом МОН. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.