Мещеряков Андрій Адольфович

Професор кафедри – Мещеряков Андрій Адольфович

У 1992 році закінчив Державну фінансову академію, м. Москва, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст.

У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Організація ефективної внутрішньої економіки банку» (08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит).

У 2014 році отримав вчене звання професор по кафедрі «Фінанси та кредит». Досвід роботи за фахом 20 років.

Основні дисципліни, що викладає:  «Внутрішня економіка банку», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», "Діяльність банку на фінансовому ринку. 

 Сфера наукових інтересів: економіка банку, організація грошового обігу.

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: : 2, 3, 10, 11, 15, 16, 18

Основні наукові та навчально-методичні праці у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань

 1. Мещеряков А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки / Мещеряков А.А., Сопотян С.В.// Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1(51). – С. 40 – 45. (Сер. Економіка)
 2. Мещеряков А.А. Особливості державного податкового ризик-менеджменту в умовах економічної кризи / Мещеряков А.А., Панасейко С.М.// Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 2(52). – С. 43 – 49. (Сер. Економіка).
 3. Мещеряков А.А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики в Україні /Мещеряков А.А., Синюк А.О.// Вісник Академії митної служби України. – 2015. – № 2(53). – С. 56– 61. (Сер. Економіка).
 4. Мещеряков А.А. Теоретичні аспекти організації економіки банку // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – Д.: УМСФ № 2 (58). – С 97-107.
 5. Мещеряков А.А. Оптимізація визначення тарифів банків щодо безготівкових переказів у платіжних системах / Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – Д.: УМСФ. - № 2 (60). – С 143-149.
 6. Мещеряков А.А. ВПЛИВ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ / Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Серія: Економіка та управління. – том 31(70). - № 1.- 2020. - С. 210-215.
 7. Мещеряков А.А. ВПЛИВ РИЗИКУ НЕДОСКОНАЛОГО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ НА ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ / НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

 СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ». -  Випуск 37 Частина 4, Херсон . 2020. С.76-79.

Монографії:

 1. Мещеряков А.А. Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку/ Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку : монографія. – К. : Науковий світ, 2006. – 347 с.
 2. Мещеряков А.А. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / А.А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП., 2014. − 172 с.
 3. Мещеряков А.А. Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку /А.А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. // Серія "Бізнес. Економіка. Фінанси". – Дніпро: УМСФ, 2019-132 с.

Тези:

 1. Мещеряков А.А. Вплив діяльності кредитної системи на стан фінансової безпеки держави / Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : АМСУ. - 28.11.2014. – С. 49-51.
 2. Мещеряков А.А. Управління внутрішньобанківськими грошовими потоками в системі фінансового менеджменту / Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матер. всеукраїнської. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ. - 22.06.2016. – С. 248-251.
 3. Мещеряков А.А. Напрямки зниження банківських тарифів для підприємств / Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. – Д.: ДДАЕУ. – 20.05.2018. –С. 346-348.
 4. Мещеряков А.А. Вплив глобалізаційних процесів на функціонування національних банківських систем / Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: УМСФ. - 23.11.2018. – С. 179-181.
 5. Мещеряков А.А. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України Сучасні чинники розвитку міжнародних відносин та зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти». – Запоріжжя. - Запорізька державна інженерна академія.– 27.10. 2018. – С 170-172.
 6. Мещеряков А.А. Вплив ризику недосконалого управління активами та пасивами банку на показники ліквідності // Priority directions of science development. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2020. Pp. 508-513. URL: http://sci-conf.com.ua.
 7. Мещеряков А.А. ВПЛИВ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ / Економіка, менеджмент, аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року), с. 136-139.

Навчально-методичні посібники

 1. Мещеряков А.А. Фінансовий менеджмент у банку// А,А. Мещеряков., Л.В. Лисяк // Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури. – 2005. – 207 с.
 2. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку / Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 608 с.
 3. Мещеряков А.А. Економіка банку / Навч. посіб. – Дніпро: Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси». УМСФ, 2020. – 183 с