АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДАМИ

16 листопада 2023 року об 11.20 професором кафедри міжнародного права Оксаною ЛЕГКОЮ разом із адвокатом, партнером адвокатського об’єднання «Новум» Едуардом СИРОМЯТНИКОВИМ в системі Zoom було проведено лекційне заняття для студентів групи МП-20-1 із навчальної дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини» на тему «Актуальні питання застосування практики Європейського суду з прав людини національними судами».

Під час лекційного заняття Едуард СИРОМЯТНИКОВ охарактеризував зміст та значення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, юридичну природу рішень ЄСПЛ, особливості тлумачення та застосування Конвенції Судом, визначив переваги та вади застосування практики ЄСПЛ національними судами. Пан Едуард відповів на питання студентів.

Кафедра міжнародного права Університету митної справи та фінансів висловлює вдячність Едуарду СИРОМЯТНИКОВУ та запрошує абітурієнтів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2024 року обирати для навчання спеціальність 293 «Міжнародне право».  

За більш детальною інформацією про спеціальність та навчання пропонуємо звертатись до завідувача кафедри міжнародного права

Сергія Михайловича Перепьолкіна

(+38 067-180-49-48)