Міжкафедральна навчальна лабораторія ННІ права та міжнародно-правових відносин

Завідувач лабораторії – Сухацька Ірина Юріївна – кандидат хімічних  наук

 • (056)756-05-55

Положення про навчальну лабораторію

 

          Міжкафедральну навчальну лабораторію ННІ права та міжнародно–правових відносин створено у березні 2019 року, як правонаступницю лабораторії дізнання в митних органах, яка функціанувала у попередні роки.

           Метою діяльності лабораторії є надання студентам ННІ права та міжнародно–правових відносин Університету митної справи та фінансів практичних навичок щодо участі в розкритті злочинів, пов’язаних з контрабандою, не законим обігом речовин, виробів, матеріальних цінностей, об’єктів подвійного використання та інших, що можуть бути визнані речовими доказами. Під час вивчення «Криміналістики», «Судової експертизи», «Організаційно-правової основи боротьби з контрабандою», «Практикуму зі складання процесуальних документів» та інших спеціальних дисциплін, що викладаються, на базі  лабораторії, студенти мають змогу засвоїти  методи використання пошукової, криміналістичної та спеціальної техніки , яка застосовується при проведенні оперативно-розшукових і слідчих (розшукових) дій для фіксації різних видів матеріальних об’єктів, оволодіти навичками використання комп’ютерних програм при складанні суб’єктивного портрету за зовнішніми ознаками опису людини, одержати уявлення про сучасні  дактилоскопічні обліки та пошукові комп’ютерні програми. Лабораторія надає змогу для розширення можливостей надання консультацій і практичної допомоги студентам по вивченню теоретичних та відпрацюванню практичних завдань по навчальним програмам дисциплін інституту.

 

 

      Основними функціями міжкафедральної навчальної лабораторії ННІ права та міжнародно–правових відносин є:

 • забезпечення проведення усіх видів занять та консультацій відповідно навчальним програмам дисциплін кафедри;
 • формування у студентів уяви про значення і місце криміналістики та судової експертизи в системі юридичних наук;
 • використання технічних засобів під час проведення лабораторних робіт;
 • вивчення та впровадження в освітню діяльність новітніх технологій навчання.
 • забезпечення проведення лекцій за допомогою сучасного мультимедійного обладнання.
 • підготовка матеріалів для проведення тестувань та практичних занять
 • участь у науково-дослідній роботі – «Єдиний стандарт каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту». Оформлення експозицій Художньої галереї в 3 корпусі УМСФ;
 • виконання реставраційних робіт;
 • організація гурткової діяльності;
 • проведення екскурсій до експертних закладів;
 • зустрічі та консультації з провідними фахівцями криміналістичної галузі;
 • участь в конференціях та наукових роботах.

Матеріально-технічна база лабораторії

       До складу лабораторії входить: лекційні та поточні аудиторії зі стаціонарними мультимедійними комплексами (проектор, ноутбук, та акустична система). Комп’ютери з програмним забезпеченням Тестинг, Фоторобот та ознайомчими програмами різних пристроїв для ідентифікації культурних цінностей (ікони, картини, стародруки, цінні папери, грошові знаки, ювелірні вироби, предмети археології та ін.).                Науково-довідкова література. Постійнодіюча галерейная експозиція творів живопису.

      Лабораторія має у своєму розпорядженні спеціалізоване приміщення для проведення практичних і лабораторних занять, яке відповідно обладнане (криміналістичною, оперативно-розшуковою, фото, аудіо та відеотехнікою, техніко-криміналістичними засобами для виявлення, фіксації, вилучення та дослідження речових доказів), що дозволяє студентам оволодіти сучасними методами, способами та прийомами боротьби зі злочинністю у митній та інших сферах.