Навчальна практика студентів-журналістів УМСФ 2022

Навчальна практика здобувачів другого курсу ОП «Журналістика,
реклама та зв’язки з громадськістю» проходить на регіональних телеканалах,
в рекламних та інформаційних агентствах, редакціях газет та онлайн-видань, а
також в PR підрозділах підприємств та організацій.
Студенти набувають практичних навичок професійної медіадіяльності
та опановують прикладні соціально-комунікативні технології під
керівництвом досвідчених журналістів, рекламістів та піарників.