ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ СЕМІНАР «СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПОДАТКОВОГО ЗВІТУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБМІНУ»

10 листопада 2022 року за ініціативою кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, а також за участі партнерів кафедри ТОВ «Трейд-сервіс» та при підтримці Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (УАСБА) відбувся професійно-орієнтований семінар «Сучасні засоби податкового звітування та електронного документообміну». До заходу долучились практикуючі бухгалтери, викладачі кафедри та студенти спеціальності «Облік і оподаткування», а також представники Аудиторських фірм-партнерів. 

Під час семінару були розглянуті різноманітні питання щодо:

  • призначення  основних модулів комп’ютерної програми для електронного документообміну «M.E.Doc»; 
  • схем обміну звітністю з контролюючими органами та  обміну документами з контрагентами; роботи серверу обміну ПТАХ; 
  • особливостей використання електронного підпису (КЕП, УЕП, ЕЦП, токени); 
  • законодавчих вимог до використання кваліфікованого електронного підпису та електронного документообігу.