Титаренко Олексій Олексійович

Титаренко Олексій Олексійович

У 1999 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ та здобув вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

У 2001 році закінчив магістратуру Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

У 2019 році закінчив магістратуру Дніпропетровського регіонального інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

З 1999 по 2000, 2016 по 2021 рік працював в правоохоронних та судових органах.
          У 2006 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (тема дисертації: «Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості (кримінологічний аспект)». 

3 квітня 2011 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального права та кримінології. 

З 2016 по 2018 брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України.

У 2020 році у Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (тема дисертації: «Теорія та практика державного програмування протидії злочинності в Україні»). 

 

Сфера наукових інтересів: питання кримінальної відповідальності та покарання; проблеми теорії та практики планування протидії злочинності на державному, регіональному та локальному рівнях; зарубіжні практики організації протидії злочинності та окремим її видам; тенденції трансформації злочинності в Україні та світі; напрямки і форми забезпечення стратегії й тактики протидії злочинності.

 

Дисципліни, що викладає: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Актуальні питання кримінального права», «Актуальні проблеми профілактики злочинності».

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: член Кримінологічної асоціації України (з 2004 р.), член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (з 2015 р.).

 

 Основні наукові та навчально-методичні праці:

СПИСОК

навчальних та наукових публікації доктора юридичних наук, доцента 

ТИТАРЕНКА Олексія Олексійовича

 

Монографії

 

 1. Кримінологічна характеристика та протидія економічним злочинам у вугільній промисловості : монографія / О.О. Титаренко. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008. – 196 с.
 2. Кримінологічна діяльність суб’єктів кримінального судочинства : монографія / за аг. ред. проф. Л.М. Давиденка. – Харків : Тимченко, 2011. – 214 с.
 3. Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : монограф. / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. – 200 с.
 4. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні та деяких зарубіжних країнах : монографія / О.І. Гузоватий, О.О. Титаренко. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2018. – 260 с.
 5. Титаренко О. О. Зарубіжний досвід програмування протидії злочинності: можливості для України: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2019. 192 с.
 6. Титаренко О. О. Державне програмування протидії злочинності в Україні: монографія. Харків: Промарт, 2019. 698 с.

 

Підручники, посібники (одноособові та у співавторстві)

 

 1. Кримінологічна характеристика та попередження економічних злочинів органами внутрішніх справ у вугільній промиловості (за матеріалами Дніпропетровської області): навч.-практич. посібник / О. О. Титаренко ; Юридична академія. - Д., 2004. - 156 с.
 2. Документування злочинів, пов’язаних зі збутом та розповсюдження продукції порнографічного характеру в мережі Інтернет та локальних мережах: Практичний посібник. 2-ге вид., доп. і переробл. / [Т.М. Бухтіарова, О.А. Черкас, В.О. Мирошніченко, О.І. Соболь, О.О. Титаренко та ін.]. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 87 с.
 3. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : науково-практичний посібник / [Мирошниченко С.С.,   Руфанова В.М., Титаренко О.О., Лень В.В.]. - Запоріжжя : Дніпропетровській металург, 2011. – 289 с.
 4. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб / А.А. Васильєв, О.О. Житний, Є.О. Гладкова, О.О. Титаренко та ін.. ; за заг. ред.. О.М. Литвинова. – Харків : Право, 2020. - 656 с. (Тема 20, С. 605-628).
 5. Судові та правоохоронні органи : підручник / кол. авт.: В. В. Дараган, О. П. Бойко, Н. С. Бублик та ін. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 400 с. (у співавторстві Підрозділ 2.10,    С. 285-302).

 

Енциклопедії

 

 1. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т., Т.2: М-Я / редкол.: В.В. Сокуренко (голова), О.М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. Ред. О.М. Литвинов. Харків : Факт, 2021. 870 с. (Т.2 у співавторстві С.40-42, 548, 607, 610-614, 700, 768)

 

Науково-практичні коментарі

 

 1. Науково-практичний коментар статей 300, 301 Розділу XII «Злочини проти громадського порядку та моральності» Особливої частини Кримінального кодексу України Науково-практичний коментар / Березняк В.С., Титаренко О.О. Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 57 с.

 

 1. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря, О.О. Титаренко та ін. ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2016. – 178 с.

 

Статті 

 

 1. Титаренко О.О. Поняття та загальна характеристика економічних злочинів, які скоюються у вугільній промисловості: кримінологічний аспект (за даними Дніпропетровської області) /О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету внутрішніх справ. Спецвипуск», Харків, 2001. – С. 61–63.
 2. Титаренко О.О. Чинники, що впливають на злочинність у вугільній промисловості України /О.О. Титаренко // «Бюлетень з обміну досвідом роботи. Науково-практичне видання МВС», Київ. – 2003. – № 146/147. – С. 45–48.
 3. Титаренко О.О. Злочинні посягання на вугільних підприємствах Західного Донбасу і напрямки боротьби з ними /О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Науковий вісник Юридичної академії МВС України», Дніпропетровськ. – 2003. – № 2. – С. 341–347.
 4. Титаренко О.О. Виявлення та основні заходи попередження економічних злочинів у вугільній промисловості (за матеріалами Дніпропетровської області)  /О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Вісник Львівського інституту внутрішніх справ», Львів. – 2003. – № 3. – С. 328–337.
 5. Титаренко О.О. Деякі проблеми попередження економічних злочинів у вугільній промисловості та шляхи їх вирішення /О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Науковий вісник Юридичної академії МВС України», Дніпропетровськ. – 2004. – № 3. – С. 310–318.
 6. Титаренко О.О. Шляхи виявлення латентних економічних злочинів у вугільній промисловості  /О.О. Титаренко // Науковий журнал «Право і безпека», Харків. – 2005. – Т.4. – №2. – С. 105–108.
 7. Титаренко О.О. Щодо питання визначення напрямків і форм взаємодії органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами у протидії економічним злочинам у вугільній промисловості /О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Вісник ЛДУВС МВС України», Луганськ. – 2005. – №4. – С. 224–232.
 8. Титаренко О.О. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини на вугледобувних підприємствах, та напрямки її використання у діяльності підрозділів ДСБЕЗ /О.О. Титаренко // «Влада. Людина. Закон» Юридичний науково-публіцистичний журнал. – Запоріжжя: ЗНУ, юр. ф-т, 2005. – № 6. – С. 58–63.
 9. Титаренко О.О., Лень В.В. Шляхи вдосконалення нормативно-правових заходів протидії економічним злочинам у вугільній промисловості / В.В. Лень, О.О. Титаренко // Науковий журнал «Підприємництво, господарство і право», Київ. – 2006. – №3. – С. 101–105.
 10. Титаренко О.О. До питання визначення розміру незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони злочину за ст. 203-1 КК України /О.О. Титаренко // Науковий журнал «Право і суспільство», Дніпропетровськ. – 2007. - №1. – С.52-57.
 11. Титаренко О.О., Чепка О.В. Деякі проблеми протидії торгівлі людьми (віктимологічний аспект) / О.О. Титаренко, О.В. Чепка // Збірник наукових праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», Дніпропетровськ. - 2007. – Спеціальний випуск №1 (36) „Актуальні питання протидії злочинності”. – С. 83-92.
 12. Титаренко О.О., Терещенко А.І. Кримінальна    відповідальність за приховування злочину (ст. 396 КК): деякі проблеми застосування та шляхи їх усунення / А.І. Терещенко, О.О. Титаренко // «Влада. Людина. Закон» Юридичний науково-публіцистичний журнал. – Запоріжжя: ЗНУ, юр. ф-т. – 2007. - №1. – С.35-37.
 13. Титаренко О.О., Мірошниченко С.С. Підстави та принципи криміналізації суспільно небезпечних діянь / С.С. Мірошниченко, О.О. Титаренко // Часопис «Вісник прокуратури», Київ. – 2008. - №3. – С.51-58.
 14. Титаренко О.О. Деякі недоліки Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні щодо концептуальних змін кримінального законодавства /О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», Дніпропетровськ. – 2008. – №1. – С.209-213.
 15. Титаренко О.О. Теоретичні основи дослідження проблем регіональної злочинності /О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», Дніпропетровськ. – 2008. – №4. – С.193-204.
 16. Титаренко О.О. Кримінологічні дослідження регіональної злочинності (питання системного підходу) /О.О. Титаренко // «Влада. Людина. Закон» Юридичний науково-публіцистичний журнал. – Запоріжжя: ЗНУ, юр. ф-т. – 2009.– № 1. – С. 38-43.
 17. Титаренко О.О. Кримінально-правова політика України в сфері протидії корупції: проблеми та перспективи /О.О. Титаренко // «Влада. Людина. Закон» Юридичний науково-публіцистичний журнал. – Запоріжжя: ЗНУ, юр. ф-т. – 2009. - №3. – С.42-44.
 18. Титаренко О.О. Сучасний стан розвитку кримінологічних досліджень, пов’язаних із запобіганням злочинам у сфері громадської безпеки та громадського порядку /                            О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», Дніпропетровськ. – 2010. – №4. – С. 226-232.
 19. Титаренко О.О. Кримінологічна роль суду у запобіганні злочинам та шляхи її підвищення / О.О. Титаренко, В.Л. Давиденко // Науковий журнал Право і суспільство. – 2010. - №6. – С. 189-192.
 20. Титаренко О.О. Окремі питання кримінальної відповідальності за зловживання впливом (ст. 369-2 КК України) /О.О. Титаренко // Науковий журнал Право і суспільство. – 2011. - №4. – С. 109-113.
 21. Титаренко О.О. Злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів: визначення поняття / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко // Науковий журнал Юридична Україна. – 2011. - №2. – С. 99-104.
 22. Титаренко О.О. Врахування положень Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року при програмуванні профілактики правопорушень в окремому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області) /О.О. Титаренко // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць [редкол. Л.М. Давиденко, Т.А. Денисова, О.М. Джужа та ін.]. – Х. : Золота миля, 2012. – С. 229-237.
 23. Титаренко О.О. Проблемні питання вивчення кількісних та якісних показників злочинності в умовах реформування кримінально-процесуального законодавства / О.О. Титаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2013. – № 4 (68). – 516 с., С. 220-229.
 24. Титаренко О.О. Сучасний стан злочинності в Україні: нові виклики / О.О. Титаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2014. – № 4 (74). – 520 с., С 53-66.
 25. Титаренко О.О. Сучасний вектор кримінологічної політики держави у сфері протидії торгівлі людьми  / О.О. Титаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2015. – № 4 (78). – 360 с., С. 285-297.
 26. Титаренко О.О. До питання кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення в контексті нового законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» № 2897 від 19.05.2015 [Електронний ресурс]. / О.О. Титаренко //  Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання. – 2015. – № 17. – С. 75-87.– Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/tytarenko_17.pdf  (дата звернення 01.01.2016). -  Назва з екрана.
 27. Титаренко А.А. К вопросу усовершенствования региональной транскраничной политики в правоохранительной сфере: криминологический аспект / А.А. Титаренко // Международный научно-практический правовой журнал «Legea și viața» ("Закон и Жизнь"). – 2016. – ноябрь. – С. 111-116.
 28. Титаренко О.О. Сучасний стан протидії корупції в Україні та окремі питання програмування протидії їй на регіональному рівні / О.О. Титаренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2016. - №3. – С.281-292.
 29. Титаренко А. А. Выводы и рекомендации Конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию как базис для формирования государственной комплексной программы противодействия преступности в Украине. Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь». 2019. № 8. С. 122–126.
 30. Титаренко О. О. Досвід Канади у формуванні програм протидії злочинності: можливості для України. Зарубіжний науковий юридичний журнал «Recht der Osteuropäischen Staaten» № 1/2019. С. 192–196.
 31. Титаренко О. О. До питання удосконалення системи суб’єктів ініціювання розроблення державних цільових програм з протидії злочинності в Україні. Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Национальный юридический журнал: теория и практика). 2019. № 4 (38). С. 163–167.
 32. Титаренко О. О. Ієрархія керівних документів стратегічного планування та програмування в сфері протидії злочинності. Науково-практичний журнал Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 4. Ч. 3. С. 106–112.
 33. Титаренко О. О. Використання сценарного підходу при формуванні та реалізації державної політики в сфері протидії злочинності. Науковий журнал Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 4. Ч. 1. С. 68–71.
 34. Титаренко О. О. Кримінологічна складова в стратегічних документах реалізації державної політики з питань деокупації Донбасу (стан, проблеми та перспективи). Електронне наукове фахового виданні «Порівняльно-аналітичне право». 2018. №6. С. 391–395. URL: http://pap.in.ua/6_2018/116.pdf (дата звернення: 30.01.2020).
 35. Титаренко О. О. Стан стратегічного планування та програмного забезпечення у сфері протидії злочинності в сучасних умовах. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2019. № 1. С. 6679.
 36. Титаренко О. О. Досвід Бразилії в програмуванні протидії злочинності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. 2019. № 38. С. 149–152.
 37. Титаренко О. О. Досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності: можливості для України. Електронне науково-практичне видання Журнал східноєвропейського права. 2019. № 65. С. 75–80. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/titarenko_65.pdf (дата звернення: 30.01.2020).
 38. Титаренко О. О. Досвід Франції у програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах: підходи, рівні, фінансове забезпечення. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал. 2019. Вип. 3 (5). С. 8–13.
 39. Титаренко О. О. Досвід Німеччини в програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 267–274.
 40. Титаренко О. О. Щодо концепції теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинності. Форум права. 2019. № 3. С. 77–86. URL: http://forumprava.pp.ua/files/077-086-2019-3-FP-Tytarenko_10.pdf (дата звернення: 30.01.2020).
 41. Титаренко О. О. Застосування SWOT-аналізу для визначення стратегій впливу на злочинність під час формування державної комплексної програми протидії їй. Право та державне управління. 2019. № 4. С. 124–131.

 

Тези

 

 1. Титаренко О.О. Кримінологічна безпека вугледобувних підприємств /О.О. Титаренко // Шляхи України до економічної безпеки: Матеріали науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2004 р. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 33-35.
 2. Титаренко О.О. Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості (науково-практичний огляд) /О.О. Титаренко // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск дев’ятий. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – С. 206–230.
 3. Титаренко О.О. Заходи щодо запобігання порушенням при проведенні тендерів на підприємствах вугільної промисловості /О.О. Титаренко // Реформування законодавства з питань протидії злочинності в контексті євро інтеграційних прагнень України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 травня 2006 р. м. Запоріжжя: У 2 ч. – Ч.1. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2006. –  С. 200-203.
 4. Титаренко О.О. Деякі проблеми застосування ст. 204 КК України та шляхи їх усунення /О.О. Титаренко // «Проблеми застосування кримінального законодавства України»: науково-методичний семінар (Луганськ, 30 листопада 2005 р.). Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2007. - С.185-188.
 5. Титаренко О.О., Шкут В.М. Підвищення кваліфікації слідчих для ОВС: теоретичні та практичні проблеми / В.М. Шкут, О.О. Титаренко // Проблеми професійної підготовки слідчих: Матеріали наук. практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 27 квітня 2007 р. ). – Д.: ДДУВС. – 2007. - С. 40-42.
 6. Титаренко О.О. Щодо поділу кримінально-караних діянь на злочини та кримінальні проступки  в проекті „Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні” /О.О. Титаренко // Державна політика у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні: Матер. наук.-практ. семінару (28 лютого 2008 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Д.: ДДУВС, 2008. – С. 21-23.
 7. Титаренко О.О. Шляхи запобігання хабарництву у ВНЗ I-IV рівня акредитації /О.О. Титаренко // Актуальні проблеми протидії злочинності в Україні: Матер. наук.-практ. семінару (21 березня 2008 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Д.: ДДУВС, 2008. – С. 120-122.
 8. Титаренко О.О. Окремі аспекти кримінально-правового контролю над економічною злочинністю в Україні /О.О. Титаренко // Наука – 2009: теоретичні та прикладні дослідження: матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції, Черкаси, 23-24 квітня 2009 р. – Черкаси: СУЕМ, 2009. – С. 130-131.
 9. Титаренко О.О. Заходи, спрямовані на підвищення ефективності соціально-правового контролю над економічною злочинністю /О.О. Титаренко // Економічна безпека України в умовах загострення світових фінансових стосунків: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: ЛьвівДУВС, 2009. – С. 101-104.
 10. Титаренко О.О. Напрямки розвитку кримінологічних досліджень, пов’язаних з протидією злочинності у сфері економіки /О.О. Титаренко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, «Норд Комп’ютер» 2009. – С.174-179.
 11. Титаренко О.О. Окремі питання кримінальної відповідальності за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва /О.О. Титаренко // «Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності»: Міжнародний симпозіум 11-12 вересня 2009 року. – Львів: ЛьвівДУВС, 2009. – С.213-217.
 12. Титаренко О.О. Современная уголовно-правовая политика Украины в сфере противодействия коррупции (проблемы и перспективы) /О.О. Титаренко // Обеспечение прав человека в условиях современного государства: материалы международ. науч.-практ.  конф., Владимир, 10-11 декабря 2009 г. / Федер. служба исполнения наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказаний. – Владимир, 2009. – С. 281-284.
 13. Титаренко О.О. Проблеми запобігання незаконному обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (кримінально-правовий аспект) / А.В. Губанова, О.О. Титаренко // Збірник наукових праць «Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко:    Спеціальний випуск», Луганськ. – 2010. – №5. – С. 72-78.
 14. Титаренко О.О. Щодо визначення кола транснаціональних економічних злочинів за Кримінальним кодексом України /О.О. Титаренко // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю : тези доп. Міжнарод. наук.-теорет. конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К .: Київ. Нац. Ун-т внутр. справ, 2010. – С. 234-236.
 15. Титаренко О.О. Щодо питання посилення кримінальної відповідальності вболівальників за вчинення суспільно небезпечних дій під час проведення спортивних заходів /О.О. Титаренко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : Всеукраїнська науково-практична конференція, 22 квітня 2011 року, Запоріжжя : матеріали : у 2 ч. – Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2011. – Ч. ІІ. - С.186-190.
 16. Титаренко О.О. Криміналізація пропозиції надання неправомірної вигоди в контексті нової антикорупційної політики /О.О. Титаренко // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф.. м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р. / редкол. : Г.Є. Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 483-489.
 17. Титаренко О.О., Філіпп А.В. Окремі питання кваліфікації незаконного обігу дисків, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1 КК України) / А.В. Філіпп, О.О. Титаренко //  Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 19-20 квітня 2012 р. / Упоряд.: Є.О. Письменський, Ю.Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 499-503.
 18. Титаренко О.О. Щодо питання нормативно-правого забезпечення протидії злочинності неповнолітніх в Україні: стан та перспективи /О.О. Титаренко // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27-28 квіт. 2012 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. - С. 91-94.
 19. Титаренко О.О., Мороз В.В. Невиконання судового рішення в контексті проектів змін до Кримінального кодексу України: злочин чи кримінальний проступок? / В.В. Мороз, О.О. Титаренко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21-22 вересня 2012 року. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012.– С. 411-415.
 20. Титаренко О.О. Ґенеза державної політики у сфері запобігання злочинам проти громадської безпеки та громадського порядку /О.О. Титаренко // Актуальні проблеми протидії правопорушенням і злочинам у сфері громадської безпеки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19 жовт. 2012). – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. – С.88-93.
 21. Титаренко О.О., Гузоватий О.І. Реалізація положень статті 20 «Незаконне збагачення» Конвенції ООН проти корупції в кримінальному законодавстві деяких країн Азії та СНД / О.І. Гузоватий, О.О. Титаренко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми, 16 листопада 2012 року. – Ірпінь: Ірпінська Фінансово-юридична академія. – 2012. – С.302-304.
 22. Титаренко О.О. Щодо питання звільнення від кримінальної відповідальності в контексті законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» № 2897 від 19.05.2015 / О.О. Титаренко //   Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.практ. конф., 8–9 жовт. 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – 528 с., С. 213-215
 23. Титаренко О.О. Огляд законодавчих ініціатив, спрямованих на протидію екстремізму тасепаратизму в Україні / О.О. Титаренко // Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: збірник матеріалів Інтернет-конференції (Київ, 25 червня 2015 року). – К.: Національна академія прокуратури України; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2015. – 225 с., С. 200-206
 24. Титаренко О.О. Дифамаційні ризики в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» / О.О. Титаренко // Актуальные вопросы выявленяя, досудебного расследования и предотвращения коррупционных правонарушений : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Днепропетровск, 24 апр. 2015). – Днепропетровск : Днепроп. гос. ун-т внутр. дел, 2015. – 240 с.,  С.102-105
 25. Титаренко О.О. Сучасні тенденції реформування нормативно-правового
  забезпечення протидії сепаратизму  в Україні / О.О. Титаренко //  Проблеми протидії проявам тероризму, сепаратизму та екстремізму в сучасних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 верес. 2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 252 с., С. 145-148
 26. Титаренко О.О. Шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності нової поліції в контексті Закону України «Про Національну поліцію» / О.О. Титаренко, Д.Й. Мамчур // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 556 с., С. 139-142 
 27. Титаренко О.О. Шляхи удосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення наукової діяльності в системі МВС України в умовах реформування [Електронний ресурс]. /О.О. Титаренко // Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.- практ. інтер.-конф. (м. Київ, 30 серп. 2016 р.). – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – 211 с., С.29-32. – Режим доступу: / http://dndi.mvs.gov.ua/index_html_files/Zbirnik.pdf (дата звернення 01.01.2017). -  Назва з екрана.
 28. Титаренко О.О. Стан програмування транскордонного співробітництва у правоохоронній сфері на регіональному рівні в сучасних умовах трансформації національної безпеки /О.О. Титаренко // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 432 с.,  С. 329-332             
 29. Титаренко О.О. Напрями  реформування наукового забезпечення правоохоронної діяльності в системи МВС України /О.О. Титаренко //  Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – 356 с. , С. 51-54
 30. Титаренко О.О. Сучасний вектор кримінологічної політики у забезпечені національної безпеки України /О.О. Титаренко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної реформи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.                (м. Дніпро, 10 черв. 2016 р.,). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 124 с., С. 34-38
 31. Титаренко О.О. Стан програмування протидії проявам тероризму та сепаратизму
  на регіональному рівні (за результатами вибіркового аналізу
  окремих регіональних правоохоронних програм) /О.О. Титаренко // Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 356 с., С.169-174
 32. Титаренко О.О. Окремі питання кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в контексті (ст. 368-2 КК) та декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК) /О.О. Титаренко //    Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 476 с. , С. 381-384
 33. Титаренко О.О. Окремі питання удосконалення діяльності підрозділів поліції особливого призначення щодо протидії злочинності в зоні проведення антитерористичної операції /О.О. Титаренко, М.М. Холоднов // Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 бер. 2017 р.). – У 2-х ч. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – Ч. 1. – 256 с., С. 65-68
 34. Титаренко О. О. Окремі питання протидії злочинності підрозділами Національної поліції України в умовах зміни правового режиму АТО // Актуальні проблеми державотворення, право творення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 грудня 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 127–129.
 35. Титаренко А. А. Криминологический сценарий развития преступности как одна из составляющих формирования программ противодействия преступности в государстве (методологический подход) // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VІI Международной научно-практической конференции (г. Могилев, 5 апреля 2019 г.) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. Могилев: Могилев. институт МВД, 2019. С. 183‒186. URL: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/526 (дата звернення: 30.01.2020).
 36. Титаренко О. О. Аналіз кримінологічної складової в державній цільовій програмі відновлення та розбудови миру в східних регіонах України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 1 березня 2019 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. С. 340–343.
 37. Титаренко О. О. Яка стратегія громадської безпеки Україні сьогодні потрібна (кримінологічний аспект її формування)? // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 березня 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. С. 127–128.
 38. Титаренко О. О. Безпекова складова в програмних документах регіонального рівня (на прикладі Донецької та Луганської областей) // Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку: Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Львів, 4–5 квітня 2019 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 139–143.
 39. Титаренко О. О. Кримінологічна складова у стратегічних документах регіонального розвитку Донецької та Луганської областей // Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: зб. тез доп. міжнар. Наук.-практ. конф. До 25-річчя ХНУВС (м. Харків, 18 квітня 2019 р.) / МВС України, ХНУВС; Кримінол. Асоц. України. Харків: ХНУВС, 2019. С. 195–197.
 40. Титаренко О. О. До питання спеціальних методів дослідження зв’язку архітектурно-просторових характеристик середовища і його криміногенності // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 травня 2019 р.), МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 176–181.
 41. Титаренко О. О. Програмування протидії молодіжній злочинності в Канаді на місцевому рівні (на прикладі м. Торонто) // Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 5–6 липня 2019 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 75–78.
 42. Титаренко О. О. Досвід Чехії у програмуванні протидії злочинності // Кримінальна юстиція: quo vadis? V Львівський форум кримінальної юстиції: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Львів, 19–20 вересня 2019 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 99–103.
 43. Титаренко О.О. Служба судової охорони – новий суб’єкт в механізмі забезпечення кримінологічної безпеки // Кримінологічна безпека населених пунктів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 31 липня 2020 року). Ред. кол.: В. М. Бесчастний, М. О. Семенишин, С. С. Вітвіцький та інші. Донецький юридичний інститут МВС України, Головне управління Національної поліції в Донецькій області. К. : ВД «Дакор» , 2020. С.346-350.
 44. Титаренко О.О. Новітні технології у протидії злочинності – вимога часу (досвід окремих зарубіжних країн) // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – С.350-351.
 45. Титаренко О.О. Служба судової охоронив системі суб’єктів забезпечення національної безпеки (питання віднесення та визначення компетенції) // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 бер. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С.135-137.
 46. Титаренко О.О. Результати 14 конгресу ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя: перспективи в сфері протидії злочинності для України // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики [Текст] : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. С.216-219.

 

Аналітичні довідки

 

 1. Особливості моніторингу стану корупції у мегаполісах з врахуванням зарубіжного досвіду: аналітична довідка / О.О. Титаренко, В.С. Березняк, Ю.О. Грицай. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014.– 25 с.
 2. Узагальнення судової практики за незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України): аналітична довідка / О.О. Титаренко, О.І. Гузоватий. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014.–  20 с. 

 

Методичні рекомендації для правоохоронних органів

 

 1. Порядок взаємодії органів внутрішніх справ, служби авіаційної безпеки та державної прикордонної служби щодо протидії крадіжкам особистого майна чи речей громадян, які перебувають чи вибувають з аеропорту / В.П. Буцикіна, О.О. Титаренко – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 55 с.
 2. Запобігання злочинам, що вчиняються на ґрунті расової та етнічної ворожнечі: методичні рекомендації / [В.С. Березняк, О.В. Плєшаков, О.І. Романова, Д.О. Сіц, О.О. Титаренко, Д.В. Широков, Н.В. Уварова]. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 72 с.  
 3. Особливості розслідування злочинів, учинених службовими особами у сфері земельних відносин: методичні рекомендації / [В.А. Мисливий, М.С. Городецька, О.В. Лускатов, Г.І. Руденко, О.О. Титаренко]. – Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 96 с.
 4. Методика запобігання та викриття злочинів, пов’язаних з розкраданням та нецільовим використанням бюджетних коштів, законністю проведення тендерних процедур, виконання підрядчиками договірних зобов’язань за укладеними угодами, підписання актів виконаних робіт та повноти освоєння коштів, виділених з бюджету : метод. реком. / [В.В. Єфімов, О.О. Титаренко, П.С. Саварець]. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. – 51 с.
 5. Виявлення, документування, розслідування та запобігання злочинам пов’язаних із прийняттям пропозиції, обіцянки або одержанням неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України: методичні рекомендації / В.В. Дараган, М.М. Єфімов, І.О. Кисельов, О.О. Титаренко та ін. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014.–  78 с.