Головійчук Ленура Таїрівна

Старший викладач кафедри – Головійчук Ленура Таїрівна

У 2009 році здобула вищу юридичну освіту в Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ, Україна) та здобула кваліфікацію спеціаліста з права

З 2009 по 2012 рік працювала на кафедрі кримінально-правових дисциплін

Викладає в Університеті з 2015 року.

У 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (тема дисертації «Кримінальна характеристика та запобігання зловживання владою або службовим становищем працівників державної фіскальної служби України»

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Головійчук Л. Т. Зв’язок митних злочинів з відмиванням «брудних» грошей і інших економічних злочинів / Л. Т. Головійчук // Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. – 2012. – № 2 (9). – С. 96–100.
 2. Головійчук Л. Т. Причини та умови злочинності у сфері службової діяльності працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Митна справа : науково-аналітичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 95–100.
 3. Головійчук Л. Т. Мотивація зловживань службовим становищем працівниками митних органів / Л. Т. Головійчук // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – 2013. – № 2 (II). – С. 179–185.
 4. Головійчук Л. Т. Характеристика особи злочинця працівника митних органів [Електронний ресурс] / Л. Т. Головійчук // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 3–1. – С. 306–308. – Режим доступу : www.pap.in.ua.pdf.
 5. Головійчук Л. Т. Сучасні проблеми попередження злочинів у митній сфері / Л. Т. Головійчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : науковий фаховий журнал. Серія: Право. – 2013. – № 21. – Ч. ІI. – Т. 3. – С. 21–24.
 6. Головійчук Л. Т. Основні напрями загальносоціального попередження злочинів у сфері митної діяльності / Л. Т. Головійчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : науковий фаховий журнал. Серія: Право. – 2013. – № 22. – Ч. ІI. – Т. 3. – С. 27–30.
 7. Головийчук Л. Т. Разграничение злоупотребления служебным положением с другими коррупционными деяниями / Л. Т. Головийчук // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 8/3 (302). – С. 69–73.
 8. Головійчук Л. Т. Спеціально-кримінологічні заходи попередження зловживань владою або службовим становищем серед працівників митниць Міністерства доходів та зборів України / Л. Т. Головійчук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. – 2013. – Спеціальний випуск (№ 69). – С. 267–273.
 9. Головійчук Л. Т. Основні напрями спеціально-кримінологічного попередження злочинів у сфері митної діяльності / Л. Т. Головійчук // Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. – 2013. – № 2 (11). –С. 155–161.
 10. Головійчук Л. Т. Працівники митних органів як суб’єкти службових злочинів / Л. Т. Головійчук // Кримінальне право, кримінологія та кримінальний процесс: історія, тенденції, проблеми : матеріали VII міжвуз. студ. наук. конф. (Дніпропетровськ, 17 квіт. 2014 р.). – Дніпропетровськ : Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – С. 31–33.
 11. Корупція серед співробітників Державної фіскальної служби України / Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія право №32. Ч. II ,2015 р. - c.27
 12. Детермінація зловживань владою або службовим становищем працівників митних органів Державної фіскальної служби України / Науковому журналі «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки» № 4 (2015) – с. 179.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Головийчук Л. Т. Разграничение злоупотребления служебным положением с другими коррупционными деяниями / Л. Т. Головийчук // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 8/3 (302). – С. 69–73.
 2. Головийчук Л. Т. К вопросу спеціального субъекта преступления – работников таможенных органов/ Л. Т. Головийчук // Legea si viata : международный научно-практический правовой журнал. – 2016. – № 1/3 (289). – С. 20–23.

Тези конференції:

 1. Головійчук Л. Т. Корупція в митних органах / Л. Т. Головійчук // Законність і правопорядок: механізми забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11–12 трав. 2012 р.) : у 2 т. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т.2. – С. 48–49.
 2. Головійчук Л. Т. Проблеми запобігання службових злочинів серед працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Застосування кримінального законодавства органами внутрішніх справ: проблеми теорії і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 31 трав. 2012 р.) ; упоряд. канд. юрид. наук В. В. Шаблистий. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 157–161.
 3. Головійчук Л. Т. Сучасні напрямки митної політики в Україні щодо боротьби з контрабандою / Л. Т. Головійчук // Наука України. Перспектива та потенціал : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. (Одеса, 30–31 трав. 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Одеса, 2012. – С. 102–105.
 4. Головійчук Л. Т. Причини та умови зловживань службовим становищем працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Сучасна наука: теорія і практика : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. (Запоріжжя, 28–30 листоп. 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Запоріжжя, 2012. – Т. 2. – С. 134–138.
 5. Головійчук Л. Т. Правова основа запобігання злочинів в митних органах / Л. Т. Головійчук // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. заоч. конф. (Київ, 25–27 груд. 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – К., 2012. – С. 116–119.
 6. Головійчук Л. Т. До питання спеціального суб’єкта злочину / Л. Т. Головійчук // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 берез. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2013. – С. 27–29.
 7. Головійчук Л. Т. Боротьба з контрабандою як захід попередження зловживань з боку працівників митних органів / Л. Т. Головійчук // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29 листоп. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2013. – С. 274–275.