Відкрита лекція з дисципліни «Сценарна майстерність» для студентів 3 курсу спеціальності «Журналістика»

12 жовтня в рамках вибіркової дисципліни "Сценарна майстерність"  пройшла відкрита лекція, де доцент кафедри Ольга Михайлівна Ятчук, разом зі студентами ЖР-20 розбиралися в особливостях підготовки сценаріїв для телебачення. У ході лекції,   крізь призму теоретичних аспектів, розглядалися питання функцій та форматів телесценарію, а наостанок детально було проговорено усі основні етапи створення телесценарію. Дотримуючись основних вимог ОП "Журналістика, реклама та зв'язки з громадськістю", що базуються на формуванні практичних навичок, увесь матеріал був підкріплений конкретними прикладами з семінарських занять курсу, що допомагає побачити основні принципи реалізації креативних  практик щодо підготовки сценаріїв. Чіткий алгоритм дій, системність вимог до підготовки сценаріїв є вагомим підґрунтям для практичної роботи, де студентам дуже легко буде використати готові розроблені моделі та схеми, перевірити на практиці відповідність теоретичним матеріалам. Крім того, лекція була підкріплена практичними прикладами з власної роботи викладача у якості режисера та сценариста на телебаченні, що робить курс ще більш цікавим та практико-орієнтованим.

До лекції також долучилися і викладачі кафедри Кодацька Наталя Олександрівна та Чикаренко Олексій Олександрович.