ОРИГІНАЛЬНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

  1. В Дніпропетровській і сусідніх областях (крім Харківської області) підготовка фахівців за спеціальністю 293 «Міжнародне право» за бюджетною і контрактною формами навчання здійснюється тільки в УМСФ.
  2. Випускники спеціальності 293 «Міжнародне право» можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.
  3. Особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю 293 «Міжнародне право» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти можуть вступати на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти як за спеціальністю 293 «Міжнародне право», так і за спеціальністю 081 «Право».
  4. Вивчення двох іноземних мов (англійська, німецька або польська) в обсязі більше 50 кредитів ЄКТС, зокрема поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх 4 курсів навчання.
  5. Оволодіння фаховими знаннями, практичними навичками та уміннями з міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, права Європейського Союзу та галузей права України.
  6. Можливість проходження практики: в органах зовнішніх зносин; в міжнародних організаціях; у національних представництвах міжнародних правоохоронних структур; у міжнародних компаніях, у юридичних службах органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, адвокатурі, нотаріаті, судах, юридичних клініках закладів вищої освіти тощо.
  7. Навчання на військовій кафедрі УМСФ.

 

Кафедра міжнародного права ННІ права та міжнародно-правових відносин УМСФ запрошує абітурієнтів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2024 року обирати для навчання спеціальність 293 «Міжнародне право».

За більш детальною інформацією про спеціальність та навчання пропонуємо звертатись до завідувача кафедри міжнародного права

Сергія Михайловича Перепьолкіна

(+38 067-180-49-48)