СТУДЕНТИ УМСФ ФОРМУЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ

105896048_3029779280424320_4510064928358122303_n

Згідно із сучасними вимогами до наявності системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті митної справи та фінансів протягом другого семестру 2019/2020 н.р. відбувались збори усіх академічних груп здобувачів вищої освіти спеціальностей:

292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародні економічні відносини»),

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма «Країнознавство»),

242 «Туризм» (освітня програма «Туризм»),

241 «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма «Готельно-ресторанна справа»)  

щодо представлення та подальшого вибору дисциплін на наступний навчальний рік.

Гаранти освітніх програм розповідали здобувачам вищої освіти про перелік вибіркових компонент та доводили існуючий порядок вибору дисциплін здобувачами вищої освіти Університету митної справи та фінансів з метою подальшого формування індивідуальної освітньої траєкторії.

На конференціях були присутні гаранти освітніх програм, члени груп забезпечення спеціальностей, викладачі вибіркових дисциплін. Здобувачі вищої освіти змогли отримати відповіді на поставлені ними питання стосовно змісту та порядку вибору дисциплін.

У формуванні індивідуальної освітньої траєкторії зацікавлені всі учасники освітнього процесу. У здобувачів вищої освіти Університету митної справи та фінансів є можливість вибору широкого переліку дисциплін з різних освітніх програм. Подальше навчання у змішаних групах дозволяє здобувачам вищої освіти отримати неформальний досвід від студентів з інших освітніх програм. У свою чергу, викладачі на вибіркових дисциплінах працюють із більш умотивованими здобувачами вищої освіти.