ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, СТЕРЕОТИПИ, ДИСКРИМІНАЦІЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ: ОЧИМА МАЙБУТНІХ МІЖНАРОДНИКІВ

27 вересня 2021 року в рамках вивчення дисципліни «Права людини в глобальному світі» було провено семінар-тренінг «ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, СТЕРЕОТИПИ, ДИСКРИМІНАЦІЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма «Країнознавство»).

Формування майбутніх компетентностей міжнародників закладається в багатьох дисциплінах, що вивчаються на цій освітній програмі. Але специфіка формування майбутнього фахівця цієї галузі залежить від багатьох факторів та набутих знань. Тому вкрай важливого значення набувають питання, що піднімалися в семінарі-тренінгу: гендер та гендерні ролі, гендерні стереотипи та їх приклади щодо жінок та чоловіків, способи подолання гендерних стереотипів, а також питання, пов’язані з поняттям та формами дискримінації і важливістю толерантності.

Але даний захід відзначився не лише теоретичним підґрунтям! Кожен з учасників тренінгу зміг спробувати на собі різні соціальні ролі і той рівень відповідальності, який покладається на них відповідним статусом.

Підводячи підсумки, учасники семінару-тренінгу зробили висновок, що розуміння питання гендерної рівності, подолання стереотипів, неприпустимість дискримінації та толерантність – це фундамент для формування не лише сучасної особистості, а й передумова майбутньої успішної кар’єри.