Вивчаємо досвід спілкування з міжнародними організаціями-донорами

 
20 травня 2020 р. на кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів відбулася онлайн-зустріч студентів, що навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» з заступником голови регіонального відділення Громадської спілки «Міжнародна антинаркотична асоціація» зі зв’язків з громадськістю Олександром Шуляком, який прочитав лекцію на тему «Проектний менеджмент і фандрайзинг у сфері діяльності міжнародних організацій-донорів».

Лектор з використанням інформативної презентації розповів про сутність фандрайзингової діяльності, а також про діючі в Україні державні та недержавні міжнародні організації, що реалізують програми пов’язані з наданням донорської допомоги, їхню мотивацію та пріоритети. На конкретних прикладах, у тому числі із досвіду власної організації, він пояснив як відбувається комунікація між громадськими організаціями нашого регіону та  міжнародними організаціями-донорами. Студентам були надані конкретні практичні рекомендації, щодо налагодження стосунків з такими установами та отримання їхньої допомоги у реалізації власних проектів. 

Наприкінці зустрічі гість закликав студентів до активної громадської діяльності, висловив готовність надати їм у цьому підтримку та запропонував набувати досвіду взаємодії з міжнародними установами під час проходження практики у громадській організації, яку він представляє.

 

Безумовно, такі зустрічі за участю фахівців, що не просто мають досвід практичної діяльності, але й готові ділитися ним зі студентами, будуть сприяти підвищенню фахового рівня останніх, набуттю ними відповідних компетентностей, визначених освітньою програмою Країнознавство спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Дякуємо Олександру Шуляку і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!