ЯК ЗАЛУЧАТИ МОЛОДЬ ДО ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ?

30 червня 2021 року здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Країнознавство» (спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ) взяли участь у он-лайн зустрічі із залученням стейкхолдерів. Було розглянуто досвід Дніпра із зазначенням проблем, зокрема:

– забруднення органічними речовинами, як результат недостатньої очистки стічних вод або ж її відсутності;

– забруднення біогенними елементами (зокрема азотом і фосфором);

– забруднення небезпечними речовинами;

– гідроморфологічні зміни (спрямлення та зарегулювання русел річок).

Було зазначено, що тільки консолідованими зусиллями із залученням молоді можна досягти вагомого результату із вирішення екологічних проблем світового масштабу.