ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФОРМУЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ НАВЧАННЯ

У відповідності до сучасних вимог до наявності системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті митної справи та фінансів відбувались збори академічних груп здобувачів вищої освіти спеціальностей:

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма «Країнознавство»),

292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародні економічні відносини»),

242 «Туризм» (освітня програма «Туризм»),

241 «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма «Готельно-ресторанна справа»)  

щодо представлення та подальшого вибору дисциплін на наступний навчальний рік.

На конференціях були присутні гаранти освітніх програм, викладачі вибіркових дисциплін. Здобувачі вищої освіти змогли отримати відповіді на поставлені ними питання стосовно змісту та порядку вибору дисциплін. Гаранти освітніх програм розповідали здобувачам вищої освіти про перелік вибіркових компонент та доводили існуючий порядок вибору дисциплін здобувачами вищої освіти Університету митної справи та фінансів з метою подальшого формування індивідуальної освітньої траєкторії.

У формуванні індивідуальної освітньої траєкторії зацікавлені всі учасники освітнього процесу. У здобувачів вищої освіти Університету митної справи та фінансів є можливість вибору широкого переліку дисциплін з різних освітніх програм, а також компонент загальноуніверситетського спрямування. Подальше навчання у змішаних групах дозволяє здобувачам вищої освіти отримати неформальний досвід від студентів з інших освітніх програм. У свою чергу, викладачі на вибіркових дисциплінах працюють із більш умотивованими здобувачами вищої освіти.