ОСНОВА КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Країнознавство» спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії відвідали Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького. Основою будь-яких країнознавчих досліджень є вивчення історичного розвитку країни та її регіонів, а саме етапи територіального розвитку, зміна державних утворень, які функціонували на терені країни в різні історичні періоди, еволюція форм природокористування, розміщення господарства і населення в історичній ретроспективі.

Фундатор Дніпропетровського історичного музею Д. І. Яворницький зазначав, що «… музеї мусять стати таким осередком, навколо якого має концентруватися культурно-освітня й науково-дослідча робота з усіх галузей знання», стати «школою життя».

Здобувачі освіти відвідали всі експозиційні зали та мали змогу ретельно ознайомитись з музейними предметами, які є унікальною базою для науково обґрунтованих досліджень сьогодні і в майбутньому. Вони ж є основою для культурного обміну з музеями світу, ознайомлення з цікавими й важливими сторінками нашої історії і культури людей інших країн.